Thema Participatie bevat de volgende sub-thema's:

Burgerberaad

Landelijk, provinciaal of lokaal: bestuurders hebben te maken met vraagstukken die veelomvattend zijn, waarbij veel belangen meewegen en waarover de meningen over elkaar heen buitelen. Het idee dat de politiek met alle oplossingen moet komen is gekanteld. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, heb je de denkkracht van inwoners nodig. Zij zijn uiteindelijk de dragers van maatschappelijke verandering. Een van de manieren om inwoners gesprekspartner te maken is het burgerberaad.  

Een burgerberaad vervangt de rol van gekozen politici niet, maar is een uitbreiding op democratische besluitvorming. Voor een groot aantal te nemen beslissingen zijn bestaande democratische processen meer dan prima te gebruiken. Het is dan ook vooral geschikt voor onderwerpen die veel inwoners raken en waarover de meningen verdeeld zijn. De energietransitie en maatregelen tegen klimaatverandering zijn daar goede voorbeelden van. 

Wat is belangrijk bij een burgerberaad?

Kenmerkend voor een burgerberaad is dat de deelnemers niet gaan debatteren, maar in dialoog gaan met elkaar om uiteindelijk samen te besluiten over een ingewikkeld vraagstuk en te komen tot een burgerakkoord. Dat is een wezenlijk verschil met politieke besluitvorming in de raadszaal of Tweede Kamer. Belangrijk is dat de deelnemers een goede dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, kun je geen besluiten met draagvlak nemen namens alle inwoners.

Een burgerberaad: is dat iets voor ons?

Spectrum adviseert graag bij de voorbereiding van een burgerberaad. En soms, misschien klinkt dat gek, zullen we ook zeggen: “Gebruik een andere vorm van inwonersparticipatie!” In gesprek met een gemeente zoeken we graag uit wat de meest passende vorm is om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Dat kán een Burgerberaad zijn. Het is een nieuwe democratische vorm van inwonersparticipatie die vaart geegft aan een gedragen oplossing.

Daarom Spectrum

Wie Spectrum inschakelt bij het organiseren van een burgerberaad en het inbedden van een burgerakkoord, haalt een aantal belangrijke voordelen in huis. We kennen het lokale netwerk en we weten hoe je inwoners betrekt. Want dat is onze tweede gewoonte. We zijn onafhankelijk voor alle partijen en zorgen voor de verbinding. Met de kennis van de organisatie van (lokale) overheden kunnen we ook zorgen voor de inbedding van het burgerakkoord.  We hebben kennis en ervaring in huis en versterken onze positie door te delen en samen te werken met anderen. We waren onder andere samenwerkingspartner bij het Burgerberaad Klimaat van de provincie Gelderland in 2022. 

Nieuwsgierig naar een burgerberaad

Verder praten over het inrichten van een burgerberaad of andere vormen van inwonersparticipatie. Dat kan altijd en doen we graag. Neem contact op met een van onze adviseurs die gespecialiseerd zijn op dit thema.