• Home
  • Beleidsadvies van Spectrum: gedragen en onderbouwd beleid samen met inwoners

Beleidsadvies van Spectrum: gedragen en onderbouwd beleid samen met inwoners

Niet praten óver, maar praten mét: bij Spectrum zijn we ervan overtuigd dat je als gemeente of organisatie alleen effectief beleid kunt maken in nauwe samenwerking met inwoners. We geven beleidsadvies gericht op elke fase van het proces. Daarbij kijken we op elk moment of alle partijen die met het beleid te maken krijgen ook betrokken zijn bij de beleidsvorming.

Wat Spectrum onder beleidsadvies verstaat

Verwacht van Spectrum geen kant en klare beleidsnotities. Beleidsadvies van Spectrum gaat over het betrekken van inwoners bij het bepalen van de contouren en de invulling van beleid. We hebben namelijk de overtuiging en de ervaring dat beleid beter wordt als je alle betrokken partijen betrekt. Als je alle perspectieven meeweegt krijgen besluiten draagvlak en houden ze stand. Inwonersparticipatie is daarom altijd een integraal onderdeel van ons beleidsadvies. Als ons adviestraject klaar is, laten we altijd iets achter om mee verder te gaan. Dat kan tastbaar zijn, zoals een verslag of rapport, of een visual met handvatten voor de toekomst. Maar ook merkbaar: kennis, verbinding, daadkracht.

Beleidsvorming met draagvlak door inwonersparticipatie

In een participatietraject verbinden we als procesbegeleider alle belanghebbenden rondom een vraagstuk. Samen leven wordt namelijk zoveel mooier als iedereen meedoet, meedenkt en meebeslist: inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemingen en gemeentebesturen. Elke partij brengt een ander perspectief in. Spectrum slaat een brug tussen de wereld van beleid en de belevingswereld van inwoners.

Beleidsadvies rondom de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet staat inwonersparticipatie centraal bij het inrichten van de leefomgeving. Bij Spectrum zijn we voorbereid op deze veranderingen en staan we klaar om gemeenten en andere organisaties te ondersteunen bij het toepassen van participatieve processen binnen de kaders van de Omgevingswet. 

Het betrekken van inwoners bij het maken van beleid betekent in veel gevallen een nieuwe manier van (samen)werken. En dat kan best ingewikkeld zijn. Zo’n samenwerking vraagt namelijk om duidelijkheid over eigenaarschap en verwachtingsmanagement. Dat voorkomt achteraf teleurstelling en frustratie. Spectrum verheldert de rollen van gemeente, organisaties en inwoners. We gebruiken daarbij het model van de participatietrap.

Hoe Spectrum beleidsadvies geeft

De inbreng van inwoners naar boven halen is de kracht van Spectrum. We zetten tal van methoden in om het gesprek aan te gaan. Soms gaan we met een opvallende bus de wijk in om de mening te peilen van voorbijgangers. Als het om visievorming en het goede gesprek gaat, kan lego een speelse en tegelijk serieuze insteek zijn. Steeds kijken we wat passend is bij de situatie en kiezen we een aanpak of bedenken we een nieuwe. Ondertussen coachen we de professionals in hun veranderende rol. Interactief beleid vraagt namelijk ook om het loslaten van vertrouwde gedragspatronen.  

Onze expertise strekt zich uit tot diverse maatschappelijke thema’s, waaronder leefbaarheid, duurzaamheid, diversiteit en inclusie, jeugd en jongeren en maatschappelijk vastgoed.

Beleidsadvies nodig? Neem contact met ons op

Wil je van een adviseur voorbeelden uit de praktijk horen en meer weten over het effect van onze aanpak? Neem vandaag nog contact met ons op dan maken we geheel vrijblijvend een afspraak om nader kennis te maken.