Thema Diversiteit en inclusie bevat de volgende sub-thema's:

Armoede

In Nederland leven ongeveer 900.000 mensen in armoede. Zij hebben moeite om rond te komen en maken zich zorgen over hun financiële situatie. Mensen die in armoede leven hebben vaker last van stress en schaamte, gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsgerechtigden en alleenstaanden hebben een grote kans op armoede.

Ondersteunen van mensen in armoede

Armoede is van invloed op de omgeving en maatschappij, maar het raakt vooral de mensen die  ermee te maken hebben. Opgroeien in een omgeving waar armoede van generatie op generatie wordt overgedragen, draagt bij aan kansenongelijkheid. Het is zowel vanuit ethisch als vanuit maatschappelijk oogpunt van belang om mensen in armoede te ondersteunen.

Hoe helpen gemeenten mensen in armoede?

Gemeenten helpen mensen met een laag inkomen met allerlei maatregelen, zoals algemene bijstand, bijzondere bijstand, kortingen, kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en/of een collectieve ziektekostenverzekering. Een gevolg van het leven in armoede en het daardoor niet kunnen betalen van rekeningen is dat er schulden ontstaan. Als er sprake is van (beginnende of problematische) schulden, dan helpt de gemeente om grotere schulden te voorkomen of aan te pakken. Hierin wordt samengewerkt met schuldhulpverleningsinstanties, bewindvoerders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties.

Spectrum slaat de brug tussen leef- en systeemwereld

In het adviseren over armoedebestrijding en verbeteren van schuldhulpverlening zet Spectrum in op het betrekken van de mensen om wie het gaat; wat is hun behoefte en hoe kan er een brug geslagen worden tussen de leef- en systeemwereld? Spectrum richt zich bij het aanpakken van vraagstukken gerelateerd aan armoede en schulden op samenwerking en afstemming tussen ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten binnen maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven. Spectrum geeft trainingen en doet onderzoek om ondersteuning en dienstverlening te verbeteren.