Thema Maatschappelijk vastgoed bevat de volgende sub-thema's:

Maatschappelijk vastgoed

Gemeenten hebben belang bij actieve dorpshuizen, buurtcentra en ontmoetingsplekken in de wijk. Een sociaal hart waar ook kwetsbare bewoners zich thuis voelen. Maar die functie is niet vanzelfsprekend. Accommodatiebeleid gaat over stenen, een gezonde exploitatie en bovenal over bewoners die ervoor willen gaan.

Steeds vaker dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor gebouwen zoals een dorps- of buurthuis over aan bewoners. Daar zijn succesvolle voorbeelden van. Overgaan op geheel of gedeeltelijk beheer in handen van bewoners gaat echter nooit zonder slag of stoot. Het is een weerbarstig proces, dat geduld en aandacht vergt en goede begeleiding verdient.

Nieuwe bestemming vastgoed

Daarnaast krijgen dorpen en wijken ook te maken met leegstaand vastgoed of gebouwen die maar beperkt bezet worden. Spectrum helpt om in kaart te brengen wat er al aan vastgoed en activiteiten is en maakt de haalbaarheid van nieuwe plannen inzichtelijk. Door de verschillende partijen samen te brengen, wordt duidelijk waar de winst te behalen valt. Bijvoorbeeld door de leegstaande kerk in te zetten als verenigingsgebouw of twee wijkcentra samen te laten gaan.

Plannen met draagvlak

Of het nu over leegstand, herbestemming of zelfbeheer gaat, er zijn altijd veel participanten, organisaties en gemeentelijke afdelingen bij betrokken. Elk met een eigen belang, perspectief en cultuur. Er komen (ver)bouwplannen bij kijken en soms is eerst een haalbaarheidsonderzoek wenselijk. Al die partijen moeten samen tot een gedragen plan komen, met een gezonde exploitatie en activiteiten die de leefomgeving versterken.

Dorpshuizen en wijkcentra

Spectrum zet bij het begeleiden van dorpshuizen en buurtcentra de inwoners voorop. Dat betekent voor ons: samen op zoek naar de beste oplossing. En dat levert vaak een heel ander resultaat op dan de oorspronkelijke ideeën. Bijvoorbeeld in plaats van dure nieuwbouw, slimme samenwerking. Omdat er in de school lokalen leegstaan, of omdat het prima mogelijk blijkt de voetbalkantine voor meerdere doeleinden in te zetten. Zo kom je samen tot een haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig resultaat. Zo ga je samen op weg naar een Huis van het dorp.

Recente projecten