Thema Diversiteit en inclusie bevat de volgende sub-thema's:

Diversiteit en inclusie

Iedereen is welkom. Het klinkt heel gastvrij. Maar wie is iedereen? Dat plaatje verschilt per persoon. Mensen blijken een voorkeur te hebben voor personen die op hen lijken. Dat is een van de redenen waarom de slogan ‘echt voor iedereen’ makkelijker is gezegd dan gedaan. Hoe geef je vorm aan diversiteit en inclusie en hoe maak je er beleid op?

Een inclusieve samenleving beslaat vele beleidsterreinen. Er zijn zoveel mensen die ongewild niet mee kunnen doen, terwijl we daar als samenleving wél iets aan kunnen doen.

Bijvoorbeeld de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met taal, rekenen en het omgaan met computer of smartphone. Anderen vallen buiten de boot, omdat ze de ongeschreven regels niet kennen. Er zijn volwassenen en jongeren die keer op keer naast die baan of stageplaats grijpen, terwijl ze wel gekwalificeerd zijn. Een groeiende groep ouderen zou langer en beter mee kunnen blijven doen in een ‘dementievriendelijke samenleving. Er zijn mensen die buitengesloten raken, omdat ze financieel niet mee kunnen doen. Zie ook de pagina over kansrijk armoedebeleid. En dan zijn er de mensen die niet meer mee willen doen, omdat ze hun illusies en hun vertrouwen in de overheid kwijt zijn.

Inclusief beleid: niet over maar met mensen

Om wie het ook gaat: wij koppelen inhoudelijke kennis aan de kunst van het bereiken van mensen. Inclusief beleid kan niet zonder de stem van de mensen waar het om gaat. “Nothing about us, without us”, is een gevleugelde uitdrukking geworden. Beleid maken mét mensen en dat proces begeleiden, is ons dagelijks werk.

Bekijk ook onze training: omgaan met diversiteit

De kunst om mensen te bereiken

Het is niet altijd makkelijk om verbinding te leggen, maar het lukt ons meestal wel. Wat helpt is dat we de taal van inwoners spreken, maar ook de systeemtaal beheersen. En dat we zelf naar mensen toegaan en niet afwachten of ze naar ons toe komen. Onze adviseurs kennen methoden waaronder Deep Democracy, om de stem van de minderheid boven water te krijgen. We zijn creatief en vinden onorthodoxe wegen om mensen op een andere manier aan te spreken. Aan de hand van onze Perspectievencirkel openen we het gesprek over diversiteit en zetten we mensen graag aan het denken over ‘anders zijn’.

Van regenboogbeleid tot energiearmoede

Zo breed als inclusie is, zo divers zijn de vragen waarvoor je ons kunt inschakelen. Voor regenboogbeleid met draagvlak, of het verleiden van mensen met een migratieachtergrond om mee te doen aan beweegprogramma’s. En van een kunstproject in een wijk dat mensen betrekt die ‘nooit’ meedoen tot de aanpak van energiearmoede.

Recente projecten