Advies sociaal domein

Bij Spectrum zijn we adviserend partner op het gebied van sociaal domein. Gemeenten hebben diverse verantwoordelijkheden qua zorg en ondersteuning van inwoners. Taken die vastgelegd zijn in wetten, maar waarbij het doorvoeren in praktijk niet altijd even gemakkelijk is. Hier schieten we graag te hulp. Advies sociaal domein? Neem contact op als je op zoek bent naar een professionele sparringpartner in Gelderland.

Sociaal domein is een brede term en richt zich in de basis op het naleven van diverse wetten, waaronder de Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Nieuwe wet inburgering. Hieronder vallen tevens aanverwante taken, als handhaven van de leerplicht, schuldhulpverlening en bijstand. Met advies sociaal domein kijken we bij Spectrum samen met jou waar knelpunten liggen.

Advies over sociaal domein

Wetgeving vertalen in praktijk, dat kan soms lastig zijn. Als gemeente moet je rekening houden met meerdere partijen en een goede balans vinden in het uitvoeren van bepaalde wetten en nastreven van richtlijnen. Bij Spectrum geloven we dat een transformatie binnen sociaal domein het meest effectief is als gemeente, organisaties en inwoners de handen ineenslaan. Als iedereen dezelfde taal spreekt, maken we nieuwe wegen mogelijk. 

Adviseur sociaal domein vraagstukken

Het sociaal domein is dus een breed begrip en bij Spectrum hebben we ervaren adviseurs in huis die graag meedenken over de uitvoering ervan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over jeugd en jongeren, hoe motiveren we hen om naar school te gaan. En over burgers in het algemeen, om hen meer te betrekken bij beslissingen. Niet alleen wat de gemeente kan doen om hen te ondersteunen, maar juist ook wat zij zelf kunnen doen. Participeren.

Adviesbureau sociaal domein

Bij advies sociaal domein kun je denken aan een sparringsessie, waarbij knelpunten en verbeterpunten op tafel komen. Hoe volg je als gemeente de wetgeving en hoe ga je zelfs nog een stap verder dan dat? Naast advies bieden we procesbegeleiding, trainingen en workshops, en voeren we aanvullend onderzoek uit indien wenselijk. Zo bieden we graag meerwaarde aan een project. Sociaal domein advies gericht op vooruitgang.

Advies sociaal domein Gelderland? Spectrum!

Bij Spectrum geloven we dat advies over sociaal domein zich moet richten op de mensen om wie het gaat. Pas zo vinden wetten en richtlijnen de beste uitvoering in de praktijk. En dat is waar we samen voor willen gaan. Wil je als gemeente sparren, verbinden en bruggen slaan, over en tussen de theorie achter wetgeving en een goede uitvoering daarvan? Neem contact op met Spectrum voor advies sociaal domein in Gelderland.