Vijf redenen om inwoners te betrekken bij accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid: denk je dan aan de beheerskosten, een sluitende exploitatie, verduurzamen of achterstallig onderhoud van de panden? Allemaal belangrijk, maar Spectrum legt het accent bij het betrekken van de gebruikers. We geven je vijf redenen waarom participatie een heel goed idee is.

1. Je maakt verbinding

Vastgoed bezitten is geen kerntaak van de gemeente. Het gaat niet om de stenen, maar om wat er kan ontstaan. De gebouwen maken het mogelijk om dingen samen te doen, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Dat draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk of dorp. Dus laten we het omdraaien: als het niet om de stenen maar om de mensen gaat, hoe kan je hen dan niet bij het proces betrekken?

2. Je benut de praktijkkennis

Niemand weet beter welke wensen en behoeften er leven als de inwoners zelf. Wat is er nodig? Hoe kan het vastgoed beter benut worden? We hebben al vaak gezien dat plannen maken vanaf de tekentafel niet goed werkt, omdat de aansluiting met de praktijk ontbreekt. Soms moet het beleid dan helemaal opnieuw.

3. Je creëert bewustzijn

Als je inwoners in een vroeg stadium meeneemt in de keuzes die de gemeente moet maken, ontdekken zij voor welke dillema’s de gemeente staat. Gebruikers van een pand zijn zich niet altijd bewust van alle verplichtingen en de kosten van een gebouw. Die kennis zorgt voor meer begrip, meer bereidheid om een compromis te sluiten en meer vrijwillige inzet.

4. Je vindt medestanders

Inwoners die meedachten en meebeslisten, staan achter het beleid en nieuwe plannen. Dat maakt de uitvoering veel soepeler, er is immers al draagvlak en overeenstemming gevonden. De tijd die het participatieproces heeft gekost, win je nu terug.

5. Je boort creativiteit aan

Het is ontzettend leuk om het proces aan te gaan met inwoners. Misschien moeten ze wennen aan hun rol, maar ze zijn blij dat ze betrokken worden bij de plannen. Vaak komen er dan verrassende en goeie ideeën. Zeker als je hen op een originele en creatieve manier betrekt bij de plannen.

Disclaimer

Dat inwoners betrekken bij accommodatiebeleid een goed idee is, wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Er spelen vaak allerlei belangen en er kan weerstand zijn om wat men denkt kwijt te raken. Soms zijn mensen benauwd dat zij hun eigenheid moeten opgeven. Terwijl slimmer gebruiken van ruimtes en organiseren van samenwerking hard nodig is om accommodaties betaalbaar en toekomstbestendig te houden. Dan is het heel plezierig om een onafhankelijke procesbegeleider in te kunnen schakelen, die de taal van de verschillende partijen verstaat en oog heeft voor alle belangen

  • Leestijd 2 minuten
  • Publicatiedatum 12-04-2023
  • Thema Maatschappelijk vastgoed
  • Type Blog
  • Auteur(s) Wiliam Willems