Jeugd en jongeren

Wat vinden jongeren van jouw gemeente? Hoe verbeter je de omgeving waarin de jeugd opgroeit? Wat kun je doen om meer jongeren bij het dorpshuis te betrekken? Het antwoord is even simpel als ingewikkeld: ga de samenwerking met jongeren aan! Hoe dan? Daar kan Spectrum bij helpen. 

Ons motto ‘echt voor iedereen’ geldt natuurlijk ook voor jongeren. Er zijn tal van thema’s waarbij het belangrijk is dat zij meepraten, meedenken en meedoen. En als je er actief op inzet, zijn jongeren daar zeker voor te vinden. Voorbeelden? Ervaringsdeskundige jongeren in de jeugdzorg die lotgenoten helpen, jongeren die in opdracht van bijvoorbeeld de gemeente beleidsadviezen inwinnen bij andere jongeren. En wat te denken van het schoolplein dat door jongeren groener en duurzamer wordt gemaakt? Als jongeren de ruimte krijgen, kunnen ze veel. Vraag jongeren eens wat zíj nodig hebben om mee te kunnen doen en denken.  

Wat is de rol van Spectrum? 

Spectrum heeft geen partijtje jongeren op voorraad die je als een consumentenpanel kunt raadplegen om de mening van jongeren mee te nemen. We hebben wel een goed netwerk onder jongeren en jongerenwerkers, waardoor we een verbindende rol kunnen spelen tussen jeugd, jongerenwerk en gemeenten. We hebben ook een pool van zogenaamde Adviesvangers getraind, die met jongeren ideeën bedenken en advies geven over allerlei onderwerpen. We helpen jou om jongeren te bereiken, te betrekken en samen te werken. En we zorgen er graag voor dat het een langdurige samenwerking wordt, ook al is onze inzet tijdelijk.  

Voorbeeld: Jong&meer, jongeren nemen de regie bij Maatschappelijke Diensttijd 

Regelmatig vragen gemeenten en welzijnsorganisaties zich af: we willen iets met jongerenparticipatie, maar hoe vullen we dat op een aansprekende manier in? Ons antwoord: laat jongeren het zelf bedenken en uitvoeren. En zie hen als een volwaardige gesprekspartner.  Het ligt eigenlijk voor de hand om naar antwoorden op zoek te gaan met de mensen die het betreft. Maar dat betekent wel dat je niet precies weet wat het resultaat gaat worden. En dat vraagt een vergaande manier van loslaten. We hebben, eerst als proeftuin en nu als MDT-organisatie van het ministerie van VWS, een schat aan ervaring opgedaan door samen te werken met jongeren, jongerenwerk en welzijnsorganisaties in Gelderland. Het doel is om jongeren de beste versie van zichzelf te laten zijn.   

Voorbeeld: Ander jongerenwerk 

Jongeren kunnen pas regie nemen als de professional die uit handen geeft. En dat is vaak moeilijker dan het lijkt. Natuurlijk luisteren jongerenwerkers naar jongeren en proberen ze zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag. Wij leren jongerenwerkers écht participatief te werken vanuit een netwerk en jongeren te inspireren om het zelf te doen. Gecontroleerd niets doen is echt een kunst, maar pas dan maak je de talenten en mogelijkheden van jongeren wakker om iets voor elkaar te krijgen, zichzelf te ontwikkelen en iets voor anderen te betekenen. Deze participatieve aanpak vraagt lef, kwetsbaarheid en samenwerking met jongeren, de gemeente en vele andere partners.   

Nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij helpen je graag ontdekken hoeveel je terugkrijgt als je met jongeren samenwerkt. Elke situatie vraagt weer een net andere aanpak. Daarom gaan we graag met je in gesprek.