Jongerenparticipatie in gemeente Heerde

Ooit aan jongeren gevraagd of ze mee willen denken over het nieuwe beleidskader sociaal domein? Grote kans dat ze ineens snel ergens naartoe moeten. Gemeente Heerde had deze vraag, maar Spectrum bedacht samen met de beleidsmedewerkers een tactiek om de jongeren zover te krijgen wél hun inbreng te geven.

De uitdaging

Gemeente Heerde wilde een nieuwe visie sociaal domein opstellen en daarin ook de stem van jongeren een plek geven. Er waren verscheidene uitdagingen: de voorbereidingen begonnen in coronatijd, de gemeente had nog nauwelijks directe contacten met jongeren en ze twijfelden over de juiste aanpak.

De aanpak

Jong of oud, mensen denken graag mee over onderwerpen die hen direct aangaan. Daarom stelde Spectrum voor om aan jongeren te vragen met welke activiteiten of ideeën de gemeente iets voor jongeren kon betekenen in coronatijd (zomer 2021). Een tweede brainstorm, met andere jongeren, ging wat meer de diepte in: over mentale gezondheid onder jongeren.
Spectrum adviseerde de gemeente over het werven van de jongeren, organiseerde de brainstormsessies (begeleid door jongeren) en bracht advies uit over het vervolg en de borging van jongerenparticipatie in de gemeente Heerde.

Het resultaat

De eerste brainstorm leverde meteen al een concreet resultaat op. Een van de ideeën van jongeren was om een openluchtbioscoop te organiseren. Twee maanden later was het zover: de film werd vertoond en de crew bestond uit jongeren én een beleidsmedewerker van de gemeente. Na de tweede brainstorm over mentale gezondheid werden ook snel acties uitgezet die te maken hebben met de hangplek, het jeugdhonk, voorlichting en het contact met de BOA’s. De gemeente gaat nu met de nieuwe jongerenwerkers aan de slag om met deze en nieuwe jongeren korte lijntjes te houden. Gemeente Heerde heeft een mooie stap gezet om haar jonge inwoners te leren kennen.

Ook op zoek naar advies op maat over jongerenparticipatie in jouw gemeente? Neem contact met ons op.

De brainstorms werden begeleid door jongeren die via Spectrum opgeleid zijn, zij zijn zogenaamde Adviesvangers.