De Wijk van de Toekomst

De Wijk van de Toekomst gebruikt geen gas, maar andere energiebronnen om de huizen te verwarmen en eten te koken. Het klinkt zo simpel. Het is echter een gecompliceerde én uitdagende opgave om zover te komen. Natuurlijk spelen technische en financiële aspecten een rol. Minstens zo belangrijk is de participatieve kant: samen met alle betrokken partijen toewerken naar de gasloze wijk. In dat veelomvattende proces neemt Spectrum voor verschillende Gelderse gemeenten de rol van onafhankelijk procesbegeleider op zich.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar een van onze adviseurs (zie rechts). Wij zijn betrokken in meerdere wijken in Gelderland. Zo werken we in de gemeenten Zevenaar, Montferland, Heumen en Lingewaard. Dat geeft ons een groot voordeel. We delen ervaringen, houden elkaar scherp, wisselen actief kennis uit in een betrokken team en begrijpen de verschillende wegen die bewandeld kunnen worden. We hebben intussen zelf ook veel geleerd over technische en financiële mogelijkheden en modellen. Voor het maken van gedetailleerde technische berekeningen, beschikken we over een uitgebreid netwerk van technische experts.

Wijk van de Toekomst vanuit een intrinsieke motivatie

Onze jarenlange ervaring met participatieve processen op wijkniveau blijkt in een behoefte te voorzien. De behoefte om participatief, met alle partijen aan boord én met draagvlak in de wijk, gezamenlijk tot een warmtetransitieplan te komen. We krijgen vooral waardering voor onze intrinsieke motivatie om het positieve verschil te maken in de samenleving.
Het oppakken van andere thema’s die leven onder de inwoners, maakt regelmatig deel uit van onze integrale aanpak om zelf de wijk in te gaan en te luisteren.
Een Wijk van de Toekomst is voor ons in de eerste plaats een opgave die moet groeien vanuit de inwoners. Vertrouwen en draagvlak zijn kernwoorden, net als het leren met elkaar.

Wijk van de Toekomst door een inclusieve aanpak

Spectrum staat voor een inclusieve aanpak waarbij we kansrijke ontwikkelkansen voor de wijk creëren samen met de bewoners en maatschappelijke partners. Geen top-down benadering, maar oprecht in gesprek met bewoners en partners in de wijk. Geen vastomlijnd en gedetailleerd proces vooraf, maar een organisch proces. Wij sluiten altijd aan bij de reeds aanwezige energie in een buurt of wijk. Wij houden in elke opdracht rekening met alle ‘type’ inwoners, belevingswerelden en stakeholders in een wijk.
Om hier goed mee om te gaan, gebruiken we onze 'rugzak' vol mogelijkheden rondom gedrags- en veranderkunde. Altijd vanuit een positieve instelling, die gericht is op het enthousiast benutten van kansen en op samenwerken.