Procesbegeleiding en advies

Er zijn ontelbaar veel situaties waarbij je denkt: nou heb ik even iemand van buiten nodig. Het kan om ingewikkelde processen gaan met veel belanghebbenden en ingewikkelde vraagstukken. Het kan om een team gaan dat beter wil samenwerken, of je bent zelf partij en wil voluit mee kunnen discussiëren. In al die gevallen kan een begeleider van Spectrum het proces in goede banen leiden.  

Als procesbegeleider hebben wij de rol van verbinder, van vertaler en brengen we altijd een onafhankelijke blik. Wat het uiteindelijk resultaat wordt is niet ons belang, wij willen de eindstreep halen terwijl iedereen aan boord blijft.

Om de energie in een proces vast te houden is het belangrijk om verschillende partijen en belangen te verbinden. En dat met het (eind)doel voor ogen. We nemen hiervoor onze eigen kennis en ervaring mee én zorgen ervoor dat we de expertise uit de groep benutten. We zetten verschillende methodes in die helpen om vrij met elkaar te brainstormen, besluiten en reflecteren. Dat kan net zo goed eenmalige begeleiding van een heidag zijn als een uitgebreid participatieproces dat de Omgevingswet met zich meebrengt.

Veel gemeenten hebben niet de capaciteit om grotere participatieprocessen in goede banen te leiden of zijn er nog niet aan gewend om deze begeleiding te bieden. Spectrum heeft veel ervaring opgedaan om in samenspraak met alle partijen tot vernieuwende en haalbare plannen te komen, die kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Kansen voor nieuwe Woonvormen

Tot en met 3 april 2024 was de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van kracht. Een subsidieregeleing die het 55-plussers, die via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bezig zijn met nieuwe woonvormen, mogelijk maakte een externe procesbegeleider in te schakelen. Aantrekkelijk voor initiatiefnemers en ook gemeenten hebben belang bij kwalitatief goede woonplannen. Mogelijk krijgt deze regeling later in 2024 een vervolg.

 

Lees wat Spectrum kan betekenen bij het creëren van Nieuwe woonvormen.