Wijkgericht werken

Of je nu bij de gemeente werkt of bij een woningcorporatie, ieder voor zich heeft goede redenen om vanuit de eigen invalshoek inwoners te willen bereiken. De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente wil bijvoorbeeld bezig met de herinrichting van een wijk, of vanuit Sport & Bewegen is een programma opgezet om ouderen aan te spreken op meer bewegen. Of een woningcorporatie heeft plannen voor een grootscheepse renovatie van de verouderde huurwoningen in een wijk.

Inwoners hebben op hun beurt vragen over verschillende aspecten en knelpunten in hun leven. Zij denken niet in beleidsthema’s en afdelingen. Dat vraagt om een integrale benadering. Of je het nu wijkgericht, gebiedsgericht of integraal werken noemt, voor Spectrum betekent het: de inwoners opzoeken.

Wijkontwikkeling

Wijkgericht werken begint bij de zorgen en ambities van de inwoners. Wie zijn de andere spelers in de wijk? We kruipen in de haarvaten van de buurt, brengen zowel formele als informele netwerken in kaart en ontdekken waar de energie zit om gezamenlijk actie te ondernemen. Maatwerk is onze aanpak, altijd.

Systeemwereld en leefwereld

De wijk is voor ons een systeem waarin elk vraagstuk verbonden is met een ander. De uitdaging is om professionals van verschillende instanties hun expertise en aanpak op elkaar en de behoeften van de inwoners af te laten stemmen. Door de professionals te adviseren, coachen en trainen hoe zij de brug slaan tussen systeem- en leefwereld ontstaat er een voedingsbodem om de wijk en haar bewoners in beweging te brengen. Een wijk waar initiatief ontstaat en een vruchtbare samenwerking op gang komt.

Integrale gemeente aan de bak

En de gemeentelijke afdelingen, hoe zijn zij betrokken bij een integrale aanpak? Als de rol van inwoners prominenter wordt, verandert er ook iets in de bestuurlijke dynamiek die ontstaat. We schromen niet om zaken te benoemen en de boel op te schudden, want een goede samenwerking is ons einddoel.

Wij zijn mogelijkmakers

Samenhang, draagkracht en continuïteit op de lange termijn. Plannen met draagvlak. We zetten al onze creativiteit in om het proces van wijkgericht werken te begeleiden. En hoe dat er exact uitziet verschilt per gemeente en gebied.

Denk aan een WOP (wijkontwikkelplan), een gebiedsagenda of vitaliteitsagenda. Of aan de aanpak van armoede, eenzaamheid of kansenongelijkheid. We kunnen de huurdersparticipatie vormgeven bij een renovatieproject of meewerken aan een woonzorgvisie begeleiden. Voor verschillende gemeenten begeleiden we een dorpendeal.

Wijkgericht werken begint met de inwoners

Werk maken van de wijk: met de inwoners begint het. Nieuwsgierig naar wat er mogelijk is in een wijk? Bekijk eens de visule weergave van onze wijkbrede aanpak zoals we die in Ewijk hebben ingezet. En neem gerust contact op met een van onze adviseurs. We praten graag verder over de opbrengst van een wijkgerichte benadering. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te vinden. In gesprek verkennen we graag met jou welke aanpak het beste aansluit bij jouw situatie.

Recente projecten