Wijkontwikkelplan 't Zand in Huissen

In de Huissense wijk 't Zand heeft de gemeente Lingewaard een flinke opgave. In de wijk staat een IKC die uit haar jasje groeit en er moeten bestrating, riolering en groenvoorzieningen opgeknapt worden. De verkeersveiligheid en het maatschappelijk vastgoed hebben aandacht nodig. Er bestaat een wijkplatform: een formeel orgaan wat de verbinding legt tussen gemeente en gebiedsregisseur. En de wijk bruist van het verenigingsleven, maar de betrokken vrijwilligers werken niet of nauwelijks samen. Terwijl elkaar kennen en (h)erkennen wel de behoefte is. De gemeente wil met alle betrokken partijen een wijkontwikkelplan maken, wat concreet resultaat oplevert voor de korte én lange termijn. Spectrum hielp de betrokken inwoners, lokale partijen én de gemeente samen aan dat doel.

De uitdaging

In een wijk waar veel gebeurt, plannen, behoeften en partijen actief zijn, werd er weinig mét elkaar gepraat. Er was weinig vertrouwen in de gemeente, ook al was er een wijkplatform. Voor zowel verenigingen, inwoners, gemeente als maatschappelijke organisaties was het een ingesleten gewoonte om over anderen te praten, in plaats van met elkaar. Hoe kunnen deze partijen, en initiatieven beter met elkaar samenwerken en komen tot een wijkontwikkelplan? En daadwerkelijk samen activiteiten organiseren die de onderlinge verbondenheid vergroten? Met concrete resultaten op de korte én lange termijn?

De aanpak

Spectrum hielp de wijk door eerst ruimte te bieden voor de individuele missies, visies, spanningen en ambities die er waren bij alle betrokken partijen. We hadden individuele gesprekken, voerden een wijkschouw uit, hielpen het wijkplatform visiegericht te werken en adviseerden zowel gemeente als betrokken inwoners. De ene keer vroegen we de gemeente te vertragen, omdat inwoners nog niet zover waren. De andere keer motiveerden we inwoners om te versnellen, omdat een voorstel op tijd bij een raadsvergadering moest liggen. We organiseerden themasessies en -avonden over de, door inwoners, zelfgekozen onderwerpen:

  • Maatschappelijk vastgoed
  • Duurzaamheid/vergroening
  • Sociale activiteiten voor ouderen en jongeren, gezamenlijke activiteiten
  • Verkeersveiligheid en fysieke revitalisering
  • Communiceren met elkaar

Door ruimte te bieden voor ieders wensen en behoeften, werd de gemene deler van alle betrokkenen snel duidelijk en ontstond er begrip. En leerden alle betrokkenen te praten met elkaar. Een mooie basis voor samenwerking, die uitmondde in de kreet ‘Sterk door samenwerk’ en de stichting De nieuwe wijkorganisatie.

Het resultaat

Een jaar na de start van het project lag er een wijkontwikkelplan voor 't Zand in Huissen: een fysiek en levend document. De opgerichte stichting De nieuwe wijkorganisatie, is eigenaar van het plan. De stichting behartigt alle gemeenschappelijke inwonersbelangen en is het vaste aanspreekpunt met de gemeente Lingewaard. De leef- en systeemwereld zijn met elkaar verbonden! Het wijkplatform is geïntegreerd in De nieuwe wijkorganisatie en heeft zo een integrale doorstart gemaakt. Dit helpt ambtenaren van de gemeente ook.

Het resultaat is een wijk waarin inwoners, gemeente en maatschappelijke partijen elkaar (h)erkennen. En zich samen in willen zetten voor toekomstbestendigheid van de wijk. Plannen zijn gerealiseerd: een speeltuin, gezamenlijke activiteiten in de Zandse kerk, koffie-ochtenden voor mensen met dementie en een welkomstpakketje voor nieuwe inwoners van de wijk. Wijkbewoners weten elkaar te vinden en kunnen in het belang van de wijk over hun eigen grenzen en belangen heen kijken én handelen. De onderlinge verbondenheid is vergroot en samen staan ze in Huissen nu sterk om de toekomstige leefbaarheidsvraagstukken op te pakken.