Thema Duurzaamheid bevat de volgende sub-thema's:

Duurzaamheid

De urgentie om met duurzaamheid aan de slag te gaan wordt gevoeld door gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners. De opgave is dwingend en de lat ligt hoog. Bij deze duurzame ambities is de rol van bewoners bepalend voor het succes. En dat roept veel vragen op, want hoe pak je dat aan?

Het betrekken van bewoners is voor veel gemeenten en organisaties een spannend verhaal: de timing in welke fase je bewoners betrekt, verwachtingen en vooroordelen die er over en weer bestaan, omgaan met weerstanden of juist het benutten van energie. En hoe integreer je de energietransitie met andere vraagstukken op het gebied van wijkontwikkeling in de ‘Wijken van de toekomst’? Het is de kunst om op al die factoren in te spelen en toch voldoende tempo te maken en besluitvaardig te blijven.

Procesregisseur met kennis van zaken

Spectrum verstaat die kunst. We hebben kennis van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We begrijpen de dilemma’s in het proces en spreken als geen ander de taal van bewoners. Als onafhankelijke procesregisseur bewegen we ons gemakkelijk tussen de verschillende partijen en verbinden wij de verschillende belangen. We schakelen tussen regionale doelstellingen en initiatieven van bewoners.

Iedereen doet mee

Het zijn vaak kleine acties die enthousiasme losmaken bij bewoners en zo als vliegwiel fungeren voor nieuwe initiatieven en een groeiend draagvlak. Spectrum waakt ervoor mensen binnenboord te houden, ook degenen die geen geld hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen. We kiezen voor een inclusieve aanpak, die het maximale rendement oplevert voor duurzaamheid én leefbaarheid.

Recente projecten

De gebiedsgerichte aanpak van de warmtetransitie

Op onderstaande kaart zie je waar de procesbegeleiders/projectleiders van Spectrum al zijn ingezet. Klik op de markers om meer over de projecten te lezen.