• Home
  • Steenbreek als participatieve aanpak

Steenbreek als participatieve aanpak

Als gemeente, woningcorporatie of maatschappelijke organisatie werk je aan een duurzame leefomgeving. Maar daar wil je ook de inwoners bij betrekken. Operatie Steenbreek is een mooi voorbeeld van een aanpak waarmee je een wijk in de actiemodus krijgt.

Operatie Steenbreek betekent stenen uit de tuinen en opritten van bewoners en planten ervoor in de plaats. Zij verbeteren zo hun eigen leefomgeving en dragen bij aan klimaatadaptatie. Iets praktisch met elkaar doen, maakt gesprekken los; bewoners gaan iets voor elkaar doen. Er ontstaat een klimaat om ook andere vraagstukken in de wijk aan te pakken, soms ook taken van de gemeente.

Zo gaat dat
De eerste kartrekkers dragen met hun netwerk, achtergrond en ervaring bij aan een slimme uitrol, die past bij de behoeftes in de wijk. Koppeling met symbolische dagen als boomfeestdag en activiteiten met de school of imkervereniging ligt voor de hand. Dan groeit het enthousiasme voor gezamenlijke activiteiten, zoals het maken van bloembakken op straat, het vergroenen van de speeltuin, voor ruiltuinen en ontmoetingstuinen. Geef vertrouwen en ruimte aan inwoners. Stimuleer en faciliteer, maar laat ze niet zwemmen. Investeer in contact en overleg.

Zo doen we dat
Operatie Steenbreek is voor een gemeente wellicht een project, maar voor Spectrum vooral een participatieve aanpak die we graag inzetten om een wijk in beweging te brengen, liefst zo integraal mogelijk.
We realiseren in vier á zes maanden een basis voor de komende jaren. Wij helpen de eerste concrete acties uit te voeren. We nemen niets over, we zetten samen iets op de rails om Steenbreek vleugels te geven.

Terug naar de themapagina duurzaamheid