ANBI

Stichting Spectrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Via onderstaande downloads kunnen geïnteresseerden inzicht krijgen in het ANBI standaardformulier, het activiteitenverslag en de jaarrekening.
Het Meerjarenplan 2021 - 2024 van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland geeft inzicht in de plannen voor de huidige beleidsperiode. Spectrum voert een belangrijk deel van haar activiteiten uit als partner in de Leefbaarsheidsalliantie Gelderland. Elk half jaar brengen we een tiental projecten die we uitvoeren in de Leefbaarheidsalliantie voor het voetlicht in ons online magazine

Download ANBI standaardformulier Download
Download Activiteitenverslag 2021 Download
Download Jaarrekening 2022 Download
Download Programma 2021 - 2024 Leefbaarheidsalliantie Gelderland Download