Onderzoek

Een andere werkwijze, een nieuw project, een efficiëntere aanpak. We zijn continu bezig met veranderingen om ons heen. We proberen slimmer samen te werken, een grotere groep mensen te bereiken, sneller een probleem op te lossen. De vraag die dan al snel gesteld wordt: lukt dit ook écht? Er zijn verschillende methoden van onderzoek die daar een antwoord op geven.  

Of een project meerwaarde heeft kun je achteraf meten. Met de Effectencalculator evalueer je bijvoorbeeld met inwoners hoe zij de aanpak van hun wijkteam ervaren. En met een Effectenplein breng je in beeld wat een ontmoetingsplek betekent voor de buurt.

Je hoeft niet altijd terug te kijken om antwoorden op je vragen te krijgen. Het is soms zelfs heel zinvol om vooraf uit te zoeken of je ideeën wel vruchtbaar zijn. Is het bijvoorbeeld haalbaar om een nieuw verenigingsgebouw te bouwen? Door gesprekken met betrokkenen krijg je inzicht in de (on)mogelijkheden in een buurt of gemeente. En met de Effectenarena kun je je plan aanscherpen en voorspellen welke effecten je gaat bereiken.

Of je nu vooraf, tussentijds of achteraf inventariseert welke effecten je verwacht of hebt bereikt, de ervaringen van inwoners zijn van groot belang. Door inzet van kwantitatief onderzoek kunnen we de meningen en ervaringen van een grote groep mensen vangen. Met kwalitatief onderzoek zorgen we ervoor dat de verhalen achter de cijfers duidelijk worden.