Respijtzorg in krimpregio's

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende aanbod van respijtzorg is, of dat de beschikbare respijtzorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt.

Download het rapport Respijtzorg in krimpregio's - Achterhoek & Liemers

In opdracht van de landelijke aanjager respijtzorg Clémence Ross-van Dorp onderzocht Spectrum welke specifieke kenmerken van krimpregio’s van invloed zijn op de vraag naar respijtzorg. We hebben we ons gericht op de krimpregio’s de Achterhoek en de Liemers. In deze regio’s neemt de totale omvang van de bevolking af en is er sprake van vergrijzing.

Open hier het rapport.

Veel mensen herkennen zich helemaal niet in de term ‘mantelzorger’. Ze vinden het namelijk heel gewoon wat ze doen, en ze doen het met liefde. Toch komt er voor veel mantelzorgers een moment dat de belasting groter wordt dan hun draagkracht. Ze raken oververmoeid, krijgen allerlei lichamelijke klachten, ze komen niet meer aan ontspanning toe. Terwijl ze zo graag gewoon willen blijven zorgen voor degene die zorg nodig heeft. En zelfs dan is het niet vanzelfsprekend dat mantelzorgers denken aan het inzetten van respijtzorg. Ze denken dat de situatie nog niet ernstig genoeg is of ze hebben het gevoel te falen als ze respijtzorg in gaan zetten.  

Omdat elke mantelzorger uniek is, kun je niet spreken van dé mantelzorger in een krimpregio. Wel zijn er een aantal kenmerken in de Liemers en de Achterhoek die opvallen: 

  • Er heerst een taboe op het begrip mantelzorg en als mantelzorger moet je keuzes maken 
  • Aanbod van respijtzorg is op orde maar niet altijd passend of in beeld 
  • Gemeenten staan in beleving op afstand of zijn letterlijk ver weg 
  • Vergrijzing, migratie, verdunning en noaberschap zijn specifiek voor krimpregio’s 
  • Noaberschap is helpend, maar werkt soms ook beperkend
  • Leestijd 1 minuut
  • Publicatiedatum
  • Thema Overige
  • Type Rapport
  • Auteur(s) Anja van de Boer
Download Rapport Respijtzorg in krimpregio's Download