• Home
  • Publicaties
  • Mantelzorgondersteuning - Wat hebben gemeenten nodig om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen?

Mantelzorgondersteuning - Wat hebben gemeenten nodig om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen?

Vaak hebben mantelzorgers baat bij mantelzorgondersteuning. De ondersteuning zorgt ervoor dat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen blijven uitoefenen. Alleen blijkt de vraag en het aanbod niet op elkaar aan te sluiten. Hoe valt deze kloof te verklaren? 

Onderzoek mantelzorgondersteuning in opdracht van Ministerie van VWS

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht Spectrum wat gemeenten nodig hebben om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. We hebben in acht gemeenten gesproken met mantelzorgers, ambtenaren en wethouders. Ieder kreeg de ruimte vanuit zijn of haar eigen perspectief aan te geven wat er (lokaal) goed gaat en wat er beter kan. 

Op de vraag wat er nodig is om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen, is het antwoord: dat hangt ervan af. Het punt is namelijk dat gemeenten niet allemaal hetzelfde nodig hebben, maar maatwerk. 

Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt: de mantelzorger staat centraal, samen met degene die zorg nodig heeft. De partijen die ondersteuning kunnen bieden staan daarom heen. Ze hebben elk een deel van de oplossing in handen en trekken samen op om de cirkel te sluiten. Die samenwerking lukt alleen als je de verbinding zoekt en goed naar elkaar luistert. Om passend aanbod te organiseren zullen alle partners dan ook integraal moeten samenwerken en innovaties durven aangaan. 

Wil je meer lezen over dit onderzoek en de adviezen die we het Ministerie van VWS hebben gegeven? Download het rapport hieronder. 

 

Download Rapportage VWS lokale mantelzorgondersteuning - Spectrum partner met elan - augustus 2020 - DEF.pdf Download