• Home
  • Creëren nieuwe woonvormen via SWZ

Procesbegeleiding bij nieuwe woonvormen via SWZ

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg was tot april 2024 een kans voor ouderen die de manier waarop ze straks willen wonen in eigen hand nemen. Hoe, waar en met wie? Wellicht in combinatie met vormen van zorg? Particulieren en kleine sociale ondernemers kunnen dat realiseren via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Via de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg konden 55-plussers geld voor procesbegeleiding aanvragen. De regeling is nu afgelopen, maar omdat er mogelijk een vervolg komt in de loop van het jaar, laten we deze informatie voorlopig even staan.

Een kleinschalig initiatief voor elkaar krijgen vergt veel geduld en is complexer dan reguliere bouw. Denk aan de democratische afstemming tussen de bewoners, het samenbrengen van particulier geld, onconventionele woonwensen zoals gemeenschappelijke ruimten, tuinen, natuur en het gebruik van circulaire of organische bouwmaterialen. Of het herbestemmen van een oud gebouw. Je hebt altijd te maken met de omgeving. Gemeenten vinden het soms nog lastig om dit soort initiatieven te ondersteunen. Daarom is het extra belangrijk om met een goed doortimmerd plan te komen.

Wat is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)?

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt financiële ondersteuning aan particulieren of sociale ondernemers met een initiatief voor een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55-plussers. Kleinschalige initiatieven die indien nodig worden gecombineerd met zorg. De rijksoverheid adviseert daarbij een procesbegeleider in de arm te nemen, die betaald wordt uit de bijdrage van de SWZ-regeling.

Spectrum als procesbegeleider SWZ

Als jouw project vraagt om een brede afstemming en een plan dat door de omgeving gedragen wordt, dan ben je bij Spectrum aan het juiste adres. Spectrum betrekt alle partijen die bij een vraagstuk betrokken zijn, de inwoners voorop. Daar worden plannen beter van. We combineren onze ervaring met het begeleiden van complexe processen met kennis over herbestemmen van maatschappelijk vastgoed, circulair of modulair ontwerpen en duurzaam bouwen.

Ben jij (mede)initiatiefnemer van een bijzondere woondroom? Neem dan gauw contact met ons op!

Onze adviseurs