Toekomst Malden Noordoost

In de Maldense wijken Kroonwijk, Randwijk en Molenwijk zijn initiatiefrijke inwoners die hun woning én wijk willen verduurzamen. De gemeente Heumen heeft diezelfde wens en wil een start maken met een aardgasloze wijk. De gemeente schakelde Spectrum in om dit pilotproject te begeleiden.

De uitdaging

Gemeente Heumen sprong in het diepe door een pilotproject te starten rondom aardgasloze wijken. De wijkbewoners bleken een andere behoefte te hebben: energiezuinig wonen en meer groen en biodiversiteit in de wijk. Hoe sluit je als gemeente aan op initiatieven in een wijk en kun je tegelijk je taken als gemeente volbrengen? Spectrum begeleidde het pilotproject waarin gemeente en actieve inwoners elkaar nodig hebben, én elkaar vonden.

De aanpak

Tijdens een brede startbijeenkomst en op het online platform Heumenpraatmee presenteerden we de gemeentelijke opgave en haalden we de behoeften van inwoners op. Er was enthousiasme, maar op iets andere thema's, namelijk Energiebesparing en Groen.
Spectrum hielp de gemeente en inwoners elkaar te begrijpen en waarderen door de werkgroepen die ontstonden procesmagtig te begeleiden. Ook inhoudelijk ondersteunden we de werkgroepen. We motiveerden of relativeerden waar nodig en bemiddelden wanneer inwoners niet bij gemeenten in beeld waren of andersom. We initieerden bijeenkomsten waarin de werkgroepen elkaar leerden kennen. Zo versterken de groepen inwoners elkaar én het gemeentelijk en gezamenlijk doel.

Het resultaat

Drie actieve werkgroepen verzetten veel werk. De werkgroep Energiezuinig Wonen verzamelde data, beschreef voorbeeldwoningen en schreef een transitieplan om 40% CO2-reductie van woningen te realiseren. De werkgroep Groen en Biodiversiteit zette de eerste groene dakenactie op, inventariseerde kansrijke plekken om de wijk natuurvriendelijker in te richten en zorgde met hulp van de gemeente ook voor de uitvoering. De werkgroep Communicatie verstuurt nieuwsbrieven, onderhoudt een eigen website en organiseerde samen met de andere werkgroepen begin 2022 het eerste Duurzaamheidscafé van Malden. Het café was het eerste tastbare, zichtbare evenement voor inwoners van de wijken en werd drukbezocht.

Een stuurgroep zorgt ervoor dat de werkgroepen in de toekomst zelfstandig, met hulp van de gemeente aan de zijlijn, kunnen blijven functioneren. De gemeente maakte budget vrij voor de uitvoering van de plannen en tussen inwoners en gemeente is een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaan.