Wijk van de Toekomst Angerlo

Het dorp Angerlo (gemeente Zevenaar) is in 2031 aardgasvrij. Dat is het plan. Hoe? Daar werken inwoners, de gemeente, de woningcorporatie en de netbeheerder samen aan. Spectrum was de onafhankelijke procesbegeleider om tot een concept transitieplan te komen, gedragen door alle partijen.

De uitdaging

Het dorp Angerlo wordt aardgasvrij en duurzaam gemaakt, als een van de eerste dorpen in de gemeente Zevenaar. Zo’n grote transitie, daar wil je alle inwoners bij betrekken. Dus zitten in de regiegroep, die nadenkt over de manier waarop Angerlo aardgasvrij wordt, ook inwoners; naast woningcorporatie Plavei, de gemeente en de netbeheerder. Alle leden van de regiegroep zijn inhoudelijk betrokken, daarom werd Spectrum gevraagd als onafhankelijke procesbegeleider.

Onze aanpak

Als procesbegeleider hield Spectrum overzicht over alle ontwikkelingen, begeleidden we de werkgroepen (bestaande uit inwoners) en zorgden we ervoor dat alle partijen een gelijkwaardige stem hadden. Het is de kunst om álle inwoners mee te krijgen in het proces en niet alleen de groep die al actief is. Daarom zijn er veel gesprekken gevoerd, waaronder een dorpsgesprek, is er een website gemaakt en namen er inwoners namen deel aan werkgroepen (over onderwerpen zoals techniek, communicatie, financiën). Er is een coöperatie opgericht (de Coöperatie Angerlo Duurzaam) die het vertrouwen heeft van de inwoners en een belangrijke rol blijft spelen in het realiseren van een betaalbare aardgasvrije toekomst.

Het resultaat

Inwoners zijn op veel verschillende manieren betrokken en meegenomen in de plannen. Dat heeft een breed gedragen concept-transitieplan voor opgeleverd. In het plan staan aanbevelingen voor vervolgonderzoek en vervolgstappen gericht op een collectieve warmtevoorziening; een oplossing die gebruik maakt van warmte uit het oppervlaktewater van een nabijgelegen water. En een ander resultaat: de nieuwe coöperatie kan zelfstandig verder werken aan het verduurzamen van hun dorp.