Klimaatdoelen zijn geen straf en we gaan ze gewoon halen!

Met het besluit van Wiebes om de gaskraan in Groningen dicht te draaien en het nieuwe klimaatakkoord in de maak, zijn duurzaamheid en de energietransitie actueler dan ooit. Politici zijn doordrongen van het nut en de noodzaak en durven beslissingen te nemen die ingrijpende gevolgen hebben. Gevolgen voor de manier waarop we wonen, ons huis verwarmen en hoe we ons verplaatsen. Gevolgen voor wat we eten en wat we kopen.

Verduurzaming van onze leefomgeving komt steeds dichterbij. Het vraagstuk ligt niet alleen op tafel bij bestuurders en wetenschappers, maar ook op de keukentafel van jou en mij. De concrete vraag is: wat kan jij, wat kan ik bijdragen aan het bereiken van 49% CO2-reductie in 2030? En hoe kunnen we het zo inrichten dat het werken aan dat doel geen straf is, maar juist kansen creëert en aanleiding geeft voor nieuwe verbanden?

Lokaal actief worden

In mijn eigen dorp Zeist ben ik betrokken bij burgerinitiatieven die werken vanuit dit gedeelde gevoel van verantwoordelijkheid. Als vrijwilligerscoördinator bij Mijn Groene Huis ondersteunde ik energieambassadeurs, die hun buren stimuleren om hun huis te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. En voor Samen Duurzaam Zeist help ik burgerinitiatieven die Zeist duurzamer, groener en gezonder maken. Inwoners en ondernemers komen zelf in actie, al dan niet samen met de gemeente.

Het vliegwiel draait

De aanloopfase kostte tijd, maar nu beginnen beide projecten vruchten af te werpen. Steeds meer mensen isoleren hun huis, doen mee met een collectieve inkoopactie zonnepanelen of starten een duurzaam project op. Burgers weten ons steeds beter te vinden. We hoopten op het effect van een vliegwiel en zo werkt het inderdaad. Eenmaal op gang gekomen is de beweging moeilijk te remmen. Mensen nemen verantwoordelijkheid en komen in actie!

Van inzicht naar actie

Het zijn dit soort ervaringen die mij optimistisch maken over de veranderbereidheid van mensen. Ik denk dat we de gestelde klimaatdoelen gaan halen! De crux is mensen bewust te maken. En dan de energie die dit inzicht vrijmaakt (‘jeetje wat erg’ of ‘dat wist ik niet’) met een ‘zachte proceshand’ om te zetten in laagdrempelige actie. Plantjes in plaats van stenen in de tuin, gezondere lucht doordat we samen gaan meten, elektrische bakfietsen delen, een plantenasiel, fietsgebruik stimuleren, houtstook ontmoedigen, een geluidswal volleggen met zonnepanelen. Allemaal voorbeelden van projecten die we als Zeister bevolking bedenken en uitvoeren!

Schone toekomst

Het is fijn om de merken dat de gemeente duurzame doeners zoals ik steunen met mankracht, netwerken en geld. Als betrokken inwoner van Zeist zie ik dat we steeds meer samen op weg zijn om een duurzame gemeente te worden. Op weg naar een schone en energieneutrale leefomgeving, die echt bij onszelf begonnen is!

Auteur: Charlotte Post

  • Leestijd 3 minuten
  • Publicatiedatum
  • Thema Duurzaamheid
  • Type Blog