Artikelenreeks Wijken van de toekomst

Je kúnt de Transitievisie Warmte als een verplichting zien ... Of als een kans om stappen te zetten in het proces om klimaatverandering tegen te gaan! Gemeenten moeten er sowieso mee aan slag. Maar we zullen het vooral met z'n allen moeten doen. Adviseurs van Spectrum dragen graag bij met hun energie en visie.