• Home
  • Projecten
  • Iedereen telt mee in Nunspeet: Lokale Inclusie Agenda gemeente Nunspeet

Iedereen telt mee in Nunspeet: Lokale Inclusie Agenda gemeente Nunspeet

Gemeente Nunspeet wilde graag samen met een aantal doelgroepen een Lokale Inclusie Agenda opstellen voor de komende jaren. Maar hoe vind je bewoners die willen meedoen? En hoe voer je een constructief gesprek over wat er wel en niet goed gaat? Spectrum begeleidde de gesprekken en verkreeg zo waardevolle input voor de Inclusie Agenda 1.0.

De uitdaging

Vanuit de politieke actualiteit had gemeente Nunspeet drie groepen inwoners in gedachten om een Lokale Inclusie Agenda mee op te stellen: ouderen, mensen met een beperking en mensen met een LHBTI+ achtergrond. Het bleek voor de gemeente lastig om een open en constructief gesprek te voeren met deze groepen. De gemeente is altijd zelf partij. En zeker met de LHBTI+-groep was binnen de christelijke gemeente op dat moment nauwelijks contact. Op dat moment kwam Spectrum in beeld.

De aanpak

Niet praten óver, maar praten mét - dat is de filosofie van Spectrum. In de rol van proces- en gespreksbegeleider organiseerde Spectrum drie klankbordgroepen van 8-12 deelnemers. Voor de werving had de gemeente overtuigende filmpjes met ervaringsdeskundigen gemaakt. Met elke groep was er een sessie. In een slotbijeenkomst kwamen de drie groepen samen. 

Tijdens de sessies bespraken we wat er al goed gaat voor de doelgroep en wat nog niet. Ook over de rol die de doelgroep zelf kan spelen in een inclusieve samenleving discussieerden we. Ten slotte sprak elke groep uit wat inwoners en gemeente op het gebied van inclusie van elkaar verwachten. 

Voor de gemeente Nunspeet vervulde Spectrum bovendien de rol van sparringpartner bij het opstellen van de inclusieagenda en het inbedden van het plan binnen de gemeentelijke organisatie.

Het resultaat

Doordat niet de gemeente zelf, maar Spectrum - als onafhankelijke partij - de gesprekspartner van de bewoners was, durfden deelnemers tijdens de klankbordsessies vrijuit te vertellen wat hen in de weg zit. Deze open gesprekken waren belangrijke bouwstenen voor de ‘Inclusie Agenda 1.0 gemeente Nunspeet (2021-2024)’. En zo heeft dit proces ook de relatie tussen gemeente en klankbordgroepen verbeterd.