Omgaan met diversiteit

De training “Omgaan met diversiteit” is bedoeld voor iedereen die contact heeft met mensen uit verschillende culturen, met verschillende referentiekaders, zoals bestuurders, professionals, vrijwilligers en wijkbewoners. 

Effectief omgaan met diversiteit en het benutten daarvan, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn inzichten en vaardigheden die daarbij kunnen helpen.

Hoe worden zaken als zelfredzaamheid, autonomie, afhankelijkheid en zorg ervaren in niet-westerse culturen? Hoe functioneren in die culturen de sociale vangnetten en  welke processen spelen een rol? Door meer inzicht te krijgen in dit soort zaken zijn deelnemers in staat om burgers/cliënten beter te begrijpen en te ondersteunen.