Een bruisend Thuis voor Presikhaaf

Het Arnhemse Presikhaaf III is een wereldwijk met ruim 4.300 inwoners en meer dan 100 nationaliteiten. De wijk komt vaak negatief in het nieuws, maar eigenlijk leven de mensen relatief rustig naast elkaar. Te rustig? De bewoners geven zelf aan sociale contacten in de wijk te missen. Er is geen plek om anderen te ontmoeten. Het Team Leefomgeving Presikhaaf heeft eind 2017 het voormalige buurthuis De Overkant aangekocht, om daarmee de wijkbewoners de kans te geven een eigen plek ‘voor en door’ de wijk te ontwikkelen.

Presikhaaf III kent veel multiproblemhuishoudens. Er is ook een grote groep bewoners die kansrijk is; er zijn sterke personen en initiatieven in de wijk, die een sleutel zijn naar het bij elkaar brengen van bewoners, het bereiken van kwetsbare groepen in de wijk en vooral het benutten van het enorme potentieel in de wijk. Deze schat aan talenten, kennis en kunde is een kans voor de bewoners en de wijk en dus ook voor De Overkant.

Leefbaarheid is het doel

De bedoeling van De Overkant is een plek in beheer van de wijk, die zelfstandig draait en grotendeels financieel onafhankelijk is. Een sluitende exploitatie is niet een doel op zich. Belangrijker is dat bewoners (en organisaties) uit de buurt eigenaarschap voelen, betrokken zijn bij hun directe omgeving en bijdragen aan de leefbaarheid van hun omgeving.
 

We leggen een fundering

Spectrum is samen met KIK ingeschakeld als kwartiermaker voor De Overkant. We leggen samen met bewoners, initiatieven en organisaties uit de wijk de fundering waarop het Huis van de wijk wordt gebouwd. Onze insteek is praktisch: de drijvende krachten achter initiatieven en actieve organisaties hebben we meteen betrokken. Buurtbewoners enthousiasmeren we om mee te denken en mee te doen door het organiseren van wijkdiners en koffieochtenden (breng je idee mee). We werken met elkaar aan een gevarieerd programma zodat er een hogere bezettingsgraad ontstaat. We stellen een gezonde businesscase op. Daarbij kijken we zowel naar het sociale aspect, als naar de stenen en de vierkante meters van het gebouw. Hoe draagt het gebouw bij aan de doelstelling van het buurthuis? Wat is de uitstraling van het gebouw/terrein? Is het toegankelijk voor iedereen? Wat zijn reële gebruikerskosten? En hoe kunnen we verduurzamen?

Halen = brengen

Voor en door de wijk is een belangrijke waarde van De Overkant. Buurtbewoners kunnen iets komen halen, maar de bedoeling is dat ze ook iets brengen. Mooi om een half jaar na de start van de opdracht met buurtbewoners en professionals uit de wijk, twee dagen samen te klussen om van De Overkant een Thuis van de wijk te maken. Waar eenieder op zijn of haar manier een steentje aan bij draagt. Het kan écht!