Haalbaarheidsonderzoek in Randwijk

De gebouwen, waar de Randwijkse voetbalclub EMM en het dorpshuis Randwijkse Hof in zijn gevestigd, zijn aan vernieuwing toe. De voetbalclub en het dorpshuis zien kansen om samen een multifunctionele accommodatie te realiseren. Maar voelt iedereen zich daar wel thuis? Wat betekent het voor ieders eigen identiteit? En wie is straks de baas?

De uitdaging

Aan Spectrum de vraag om het proces van samenwerken te begeleiden en een deel van het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag of een multifunctionele accommodatie (MFA) iets voor Randwijk is.

Er is veel overleg geweest tussen de besturen van de voetbalclub en het dorpshuis. Elkaar leren kennen is belangrijk en ook het vinden van een gezamenlijke missie en visie. Een heel praktische methode ‘het stellingenspel’ is ingezet. Zo werd snel duidelijk waar de besturen al direct op een lijn zaten en waar de discussie nog over gevoerd moest worden. Spectrum heeft deze gesprekken begeleid.

Het resultaat

De achterban is ook betrokken, via achterbanbijeenkomsten en stakeholdergesprekken. Uiteindelijk moeten de inwoners van Randwijk zich thuis voelen in het MFA. Uit de sessies blijkt dat er een breed draagvlak is. Voordat het MFA ook daadwerkelijk gebouwd is, moet nog een aantal stappen gezet worden. Een daarvan is het vormen van een nieuwe rechtspersoon. Het bijzondere is dat bestuursleden van de voetbalclub en het dorpshuis nu samen in een nieuw bestuur zetelen: Stichting De Haar. Waar de voetbalclub en het dorpshuis elkaar in het begin niet of nauwelijks kenden, werken ze nu intensief samen. Een voorbeeld? Samen op werkbezoek bij andere MFC's, zoals in Klarenbeek.