Wat voor dorpshuis wil je zijn?

Als bestuur ga je over de toekomst van jullie dorpshuis. Vroeger was het verenigingsleven bepalend. Dat is nu anders. Houd je nog bestaansrecht? En lukt het om financieel het hoofd boven water te houden?

Download de brochure: Wat voor dorpshuis willen we zijn?

De brochure Wat voor dorpshuis willen we zijn? biedt discussiestof voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Wat ga je doen om je dorpshuis een nieuwe basis te geven in een veranderende wereld.

Er zijn verschillende modellen voor dorpshuizen. Het klassieke dorpshuis verhuurt het bestuur ruimte en organiseert zelf geen activiteiten. Wat er te doen is wordt bepaald door wat de huurders te bieden hebben. Een Huis van het Dorp werkt als een sociale onderneming, samen met de netwerkpartners en bewoners. Wat is haalbaar en gewenst?

Deze brochure is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Spectrum werkte er aan mee en gaat graag met besturen in gesprek. 

Download Wat voor dorpshuis wil je zijn? Download