Thema Participatie bevat de volgende sub-thema's:

Participatie

Er zijn bewoners met dromen voor hun leefomgeving, die daar zelf mee aan de slag willen. En er zijn bewoners die hard aan de bel trekken, omdat ze het pertinent oneens zijn met een geplande uitbreiding van een megastal in hun nabije omgeving.  
Er zijn gemeenten die meer ruimte willen geven aan initiatieven en ideeën van hun inwoners. En gemeenten die hun inwoners heel hard nodig hebben om van het gas af te gaan. Bewonersparticipatie is niet alleen vernieuwend, het is ook noodzaak als je complexe vraagstukken wilt aanpakken. Maar waar begin je en hoe stuur je dat proces? 

In het zoeken naar nieuwe wegen om meer gezamenlijk beslissingen te nemen, ontstaan spannende experimenten en nieuwe vormen. Bijvoorbeeld: de hele stad zeggenschap geven over het nieuwe sociale beleid, met inwoners en betrokken partijen beslissen over ruimtelijke ordening, een gedragen warmtevisie opstellen, toewerken naar een bloeiende wijkeconomie, het Right to Challenge waarmaken of jongeren de verantwoordelijkheid toevertrouwen voor het jongerencentrum.

Democratische vernieuwing

Al die voorbeelden van participatie zijn vormen van democratische vernieuwing. De manier waarop besluiten tot stand komen is fundamenteel anders. Zinvol en belangrijk, maar makkelijk is het niet. Niet voor gemeenten om hun vertrouwde systeemaanpak los te laten. En niet voor bewoners, die behalve initiatiefrijk en behulpzaam, ook afwachtend en wantrouwend kunnen zijn: ‘ze gooien het bij ons over de schutting’. In de uitvoering ervaren bestuurders en beroepskrachten dat sturen en loslaten, eigenaarschap en verantwoording afleggen, een nieuwe betekenis krijgen. En dat brengt nieuwe werkvormen, interventies en dilemma's met zich mee.

Participatiebeleid gemeente begeleiden

Spectrum werkt veel samen met bewoners en spreekt de taal van de systeemwereld. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner om participatieprocessen te begeleiden, want we kunnen tegelijkertijd bewoners ondersteunen én sparringpartner zijn voor de gemeente en maatschappelijke organisaties. Wij zwengelen een proces aan en brengen de partijen in stelling – ‘neem je rol, iedereen moet aan de bak’. We verduidelijken rollen, gaan zinvolle relaties aan, vinden draagvlak, managen wederzijdse verwachtingen en leggen bloot wat schuurt. Want participatie kan enorm veel positieve energie losmaken, maar soms horen weerstand en onenigheid er ook bij.

Een nieuwe relatie tussen overheid en inwoners

We lopen een tijdje samen met je op. We ontwerpen bijvoorbeeld met jou het traject van bewonersparticipatie, begeleiden het proces of zetten ons in bij het bereiken van bewoners.  
Totdat er een nieuw samenspel is ontstaan in de relatie tussen inwoners en hun lokale overheid. Totdat we het effect zichtbaar kunnen maken wat dit nieuwe samenspel inwoners en gemeente oplevert.

Lees meer over participatie en de omgevingswet.

Recente projecten