Een treetje hoger met de participatietrap

Twee gemeenten, één ambtelijke organisatie. In deze unieke situatie bevinden de gemeenten Duiven en Westervoort zich. De gemeenten zijn zelfstandig en hebben een eigen gemeenteraad en college. De organisatie 1Stroom verzorgt het gezamenlijke ambtelijke apparaat. Duiven, Westervoort en 1Stroom gingen aan de slag met het ontwikkelen van nieuw participatiebeleid voor de twee gemeenten. Aan Spectrum de vraag om inwoners en maatschappelijke organisaties hierbij te betrekken.

De uitdaging

Participatiebeleid gaat over wanneer en hoe inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en anderen betrokken worden bij plannen van de gemeente. Voor de beide gemeenteraden was het dan ook van cruciaal belang dat de meningen en ideeën van die betrokkenen in het participatiebeleid worden meegenomen.

Hoe ga je als gemeenten en ambtelijke organisatie samen in gesprek met deze betrokkenen? En hoe kom je vervolgens tot een gedragen participatiebeleid?

De aanpak

Na het vaststellen van de kaders en de planning is gekeken naar wat nodig is. Zo binnen - de gemeenten - en zo buiten - de samenleving. Spectrum faciliteerde de gesprekken met de inwoners en de maatschappelijke organisaties én ging in gesprek met de twee gemeenteraden. Zo komen alle wensen uit de samenleving op tafel te liggen.

Het resultaat

Een tastbaar resultaat naast het nieuwe participatiebeleid is het participatieverslag voor beide gemeenten, waarin de input uit de samenleving is verwerkt. Niet alleen vóór de samenleving, maar ook actief mét de samenleving opgesteld. De behoefte om het participatiebeleid naar een hoger niveau te tillen is uitgewerkt in het aangereikte participatietrap-model, inclusief handvatten voort 1Stroom. De participatietrap maakt inzichtelijk hoe het politieke bestuur zich verhoudt tot de inwoners. Het maakt duidelijk hoe de rol van de overheid en die van inwoner elkaar beïnvloeden. Het geeft antwoord op de vraag hoe je kunt zorgen voor gelijkwaardige communicatie en goede afspraken over het verwachtingsmanagement.

Sindsdien is er ook een interne projectleider aangesteld. Dit is de spin in het web van 1Stroom, die erg belangrijk is voor het borgen van het nieuwe participatiebeleid en de samenwerking tussen de twee gemeenten.

Spectrum kan inwoners en maatschappelijke organisaties laten meedenken, meedoen en meebeslissen. Zo kom je als gemeente tot gedragen beleid. Wil je meer weten over hoe we dat voor elkaar krijgen? Neem contact op met een van onze adviseurs en open het gesprek.

participatietrap illustratie