Methodiek voor empowerment en eigen kracht : Naar een grotere wereld

Deze methodiekbeschrijving is een herziene uitgave van Naar een grotere wereld; een methodiekbeschrijving voor beroepskrachten die trainingen geven op het gebied van empowerment, activering, participatie en eigen kracht. 

Download de methodiekbeschrijving

De methodiek bevat 64 oefeningen verdeeld over zeven thema’s, namelijk:
kennismaking, rust & energie, competenties, gedrag, zelfkennis, informatie & oriëntatie en methodiek.
Waar nodig zijn werkbladen en spelvormen toegevoegd, die de trainer naar eigen behoefte kan kopiëren voor de cursisten. Elke oefening bevat naast de beschrijving, aanwijzingen voor de uitvoering en aandachtspunten, opgedaan in de uitvoeringspraktijk. Een innovatief element is het toepassen van oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie.

De oorspronkelijke methodiekkoffer (2007) was toegespitst op migranten- en vluchtelingenvrouwen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Voor deelnemers met een laag taalniveau was weinig trainingsmateriaal voorhanden.
De praktijk heeft uitgewezen dat de oefeningen in allerlei situaties en groepen inzetbaar zijn. In de herziene uitgave zijn deze praktijkervaringen van trainers meegenomen in de – nieuw toegevoegde – opmerkingen bij de oefeningen.
De opzet van de methodiek is echter hetzelfde gebleven. Immers: het is makkelijker om meer taal te gebruiken, dan minder.
Een draaiboek voor een training van zes bijeenkomsten is ook beschikbaar; het draaiboek Begin bij jezelf.

Naar een grotere wereld  is gebaseerd op de Vrijbaan Empowermentmethode. Deze methodiek is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie . De interventies in deze databank worden minimaal twee jaar toegepast door meer dan één instelling en er is een handboek beschikbaar om zelf met deze interventies aan de slag te gaan. In de databank vindt u alle beschikbare informatie over de interventies zelf, de onderbouwing, de praktijkervaringen en de effectiviteit.

Zie ook Begin bij jezelf: Draaiboek voor een training empowerment  en eigen kracht  en Jezelf presenteren: Handhoek voor trainers  .  

Download Naar een grotere wereld Download