Begin bij jezelf : Draaiboek voor een training empowerment en eigen kracht

Het draaiboek Starttraject Begin bij jezelf  is gebaseerd op de empowermentmethodiek Naar een grotere wereld. Het traject Begin bij jezelf  is bestemd voor groepen om een begin te maken met investeren in hun eigen participatie.

Download het draaiboek van het starttraject Begin bij jezelf

Cursisten die ooit – soms in een ver verleden – aan een taal- of activeringsaanbod hebben deelgenomen, maar niet de kracht en het vertrouwen hebben om de stap te maken naar een inburgeringstraject, vrijwilligerswerk, of bijvoorbeeld deelname aan een opvoedingscursus. Het draaiboek geeft een programma voor zes bijeenkomsten, waarin empowerment, participatie en eigen kracht noodzakelijke aspecten zijn. In het draaiboek is feedback uit het ‘train-de-trainersprogramma’ opgenomen, waar gebruikers – en zeker beginnende trainers – hun voordeel mee kunnen doen. Het draaiboek is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leiden.

Zie ook de Methodiek voor empowerment en eigen kracht: Naar een grotere wereld  en Jezelf presenteren: Handhoek voor trainers .  

Download Draaiboek Begin bij jezelf Download