Jezelf presenteren: Handboek voor trainers

Het Zelfregiecentrum Nijmegen richt zich op mensen met een beperking in de brede zin van het woord. Het leidende principe is voor en door de doelgroep. Onder begeleiding van Spectrum is de training Jezelf Presenteren ontwikkeld en inmiddels verscheidene keren uitgevoerd.
Onder het motto ‘kennis is er om te delen’ stellen we het  Handboek voor trainers voor anderen beschikbaar.

Praktisch handboek met oefeningen, variaties en aandachtspunten

Jezelf presenteren doe je elke dag, meerder keren en steeds weer in een andere sociale rol. Dat vraagt sociale vaardigheden en bij meer officiële gelegenheden ook presentatievaardigheden. Iedereen heeft daar wel wat in te leren. Voor de doelgroep van het Zelfregiecentrum Nijmegen – mensen met een beperking – geldt dat ze een specifieke maatschappelijke positie innemen. Een positie waarin ze soms afhankelijk zijn van anderen, soms onmacht voelen. De training Jezelf Presenteren combineert de principes van empowerment en progressiegericht werken. Persoonlijke leerdoelen, van elkaar leren en positieve ervaringen opdoen zijn belangrijke elementen.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Het Handboek bevat een inleiding over empowerment, progressiegericht werken, doelgroep en de rol van de trainer. De vier bijeenkomsten zijn uitgewerkt in een draaiboek met beschrijving van de oefeningen, variaties en aandachtspunten. 

Zie ook: Begin bij jezelf : Draaiboek voor een training empowerment en eigen kracht  en Methodiek voor empowerment en eigen kracht: Naar een grotere wereld.   

  • Type Rapport
Download Trainershandleiding Jezelf presenteren Download