Thema Participatie bevat de volgende sub-thema's:

De Omgevingswet

Een leefomgeving verandert continu. Er komen nieuwe woningen bij en op een andere plek worden ze juist gesloopt. Windmolens geven het landschap een ander aanzien. Rivieren krijgen de ruimte. En werelderfgoed wordt beschermd. Met de Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte om normen te stellen voor de leefomgeving. Tegelijk wordt er van gemeenten verwacht dat ze inwoners meer betrekken bij veranderingen in de fysieke leefomgeving. Maar hoe pak je zoiets aan?

De ambities van de omgevingswet

De ambities van de Omgevingswet zijn veelbelovend. Er is minder bureaucratie, gemeenten kunnen maatwerk leveren en inwoners worden betrokken bij het maken van besluiten. Op papier is dat heel mooi. Alleen kan de praktijk best weerbarstig zijn.

Spectrum gelooft in de kracht van integraal werken en samen tot gedragen besluiten komen. Het maken en uitvoeren van een omgevingsplan kan alleen slagen als gemeente, inwoners, waterschap en regio verbonden partijen daar samen aan werken. Wij zijn in staat om te denken vanuit zowel de bestuurlijke wereld als vanuit de leefwereld van inwoners. Als onafhankelijke partij brengen we het proces tot een gedragen en realistisch omgevingsplan.

Participatie en de omgevingswet

Inwoners betrekken bij het maken van beleid betekent voor gemeenten een andere manier van samenwerken. Maar wie doet wat? En wie is waar verantwoordelijk voor? Dit zul je met elkaar vorm moeten geven. Spectrum zet verschillende methodieken in om de rollen van de gemeente en inwoners te verhelderen. We hebben daarbij ook aandacht voor maatwerk. Niet elke kern in een gemeente heeft hetzelfde nodig. We begeleiden de gemeente in de beweging van een situatie waarin gestreefd wordt naar gelijkheid, naar een situatie waar sprake is van gelijkwaardigheid.

Een voorbeeld? In Didam is het gelukt om met alle betrokken partijen tot overeenstemming te komen over een zandwinningsproject.