De transformatie van Maasdriel

De gemeente Maasdriel wil werken aan een nieuwe relatie tussen inwoners en hun overheid. Wat betekent dat voor de gemeentelijke organisatie? En wat vraagt het van de bewoners? Spectrum mocht dit transformatieproces begeleiden. Onder de naam ‘Krachtige kernen’ heeft Spectrum twee sporen uitgezet: een traject voor de gemeente om klantgerichter te gaan werken en een route met bewoners om te achterhalen wat zij belangrijk vinden in hun dorp of wijk.  

Uitproberen met de gemeente 

Met de gemeente is gekeken naar de missie, visie en doelen. Waar zit de energie? Daarna werd de organisatie onder de loep genomen en tot slot zijn de voorgenomen ambities uitgevoerd. De drie onderdelen zijn vastgelegd in een koersdocument. Tijdens het proces is er continu uitgeprobeerd, zodat je meteen merkt wat wel werkt en wat niet. Zo kun je al aan de slag en ben je niet eindeloos aan het denken. 
Het resultaat: instemming van de raad voor het programma Krachtige Kernen en subsidie voor de stimuleringsregeling ‘Goed idee doe er iets mee’.  
Bovendien is er structureel een programmamanager aangesteld, zodat het proces dat Spectrum inzette helemaal in handen van de gemeente ligt. 

Luisteren naar bewoners 

Intussen ging Spectrum met medewerkers van de gemeente en de welzijnsorganisatie gesprekken aan met inwoners. Gewoon op straat, of in huiskamers. Zo achterhaalden we wat bewoners de belangrijkste thema’s vinden. Werkgroepen van inwoners gingen er vervolgens mee aan de slag, bijgestaan door medewerkers van de gemeente en de welzijnsorganisatie. Dat konden werkgroepen zijn voor bijvoorbeeld jongerenactiviteiten, verkeersmaatregelen, schoonmaakacties en woningbouw.  
Concrete voorbeelden: in Velddriel wordt gewerkt aan een natuurspeelplaats. Hurwenen werkt aan verbetering van het dorpshuis zelf en de relatie met de verenigingen in het dorp.