Leefbaarheid

Veel inwoners zetten zich actief in voor hun buurt. Ze halen afval uit de groenstrook, zijn vrijwilliger in het buurthuis, werken in de buurtmoestuin, zijn lid van een wijkraad, wekken zelf energie op, en ga zo maar door. Als inwoners een idee hebben en niet goed weten hoe ze hun plannen voor de buurt een stap verder krijgen, biedt Spectrum begeleiding. Ons uitgangspunt daarbij is dat inwoners een sleutelrol hebben in de leefbaarheid van hun eigen wijk, buurt of dorp. 

Spectrum helpt inwoners om elkaar te versterken en te begrijpen. Waar wordt samengewerkt gaat veel goed, maar komt natuurlijk ook onbegrip voor en soms leidt dat tot onenigheid. Door juist met elkaar het gesprek aan te gaan, creëer je vertrouwen en kom je samen tot oplossingen. 

Inwoners centraal bij leefbaarheid

Hoe ziet een leefbare wijk eruit? Als je om je heen kijkt, zie je goed onderhouden straten en huizen, er is veilige speelruimte en voldoende groen. Als je er woont, ervaar je dat iedereen gezien en gehoord wordt. Het buurthuis staat open voor nieuwkomers, zonder dat geboren en getogen buurtbewoners zich er opeens niet meer welkom voelen. Mensen met een krappe beurs doen mee aan het duurzame energieplan. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen sporten bij de plaatselijke vereniging.

Spectrum betrekt alle inwoners en vormt de verbindende schakel richting de gemeente. Kortom, we gaan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen.

Onze adviseurs
Recente projecten