Ik heb de draad weer opgepakt

Mensen met dementie wonen meestal vele jaren zelfstandig thuis. Alleen of met hun partner. En dat kan ook goed als er de nodige steun is om gewoon door te leven, terwijl de situatie steeds verandert en om aanpassingen vraagt. Om passende hulp te kunnen bieden, is het cruciaal om te luisteren naar wat mensen met dementie zelf wensen en verlangen.

Brochure: Goed leven met dementie doe je samen

In deze brochure staat het verhaal van mensen met dementie centraal. Aan de hand van polaroidfoto's vertellen zij wat voor hen van waarde is. Hun antwoorden op de vraag wat ertoe doet, vormen de inspiratiebron om werk te maken van passende hulp die goed leven met dementie mogelijk maakt. Hun wensen en verlangens zijn niet veel anders dan van mensen die geen dementie hebben: een goede relatie met de mensen van wie je houdt, zinvolle activiteiten ondernemen, het gevoel hebben dat je ertoe doet en gewaardeerd wordt.

Uit ongemak of onwetendheid stuiten mensen met dementie en hun mantelzorgers jammer genoeg soms op onbegrip in hun omgeving. Met deze brochure nodigen we een breed publiek uit om mensen met dementie nader te leren kennen. En hen een volwaardige plek te bieden in een dementievriendelijke leefomgeving.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Odensehuis GelderseVallei e.o, het Huis van Renkum en Stadstrainers.

  • Thema Overige
Download Ik heb de draad weer opgepakt Download