• Home
  • Projecten
  • Op weg naar een duurzame, inclusieve samenleving & bloeiende wijkeconomie

Neerbosch-Oost: Op weg naar een duurzame, inclusieve samenleving & bloeiende wijkeconomie

De Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost is een multiculturele smeltkroes met veel energie. De wijk heeft niet zo’n goede reputatie, maar bewoners vinden dat niet terecht. Er is genoeg om trots op te zijn. Naast de problemen en aandachtspunten, gebeuren er ook veel positieve dingen.

Kansen voor de wijk

Enige tijd terug is er in de wijk een toekomstagenda opgesteld, waaruit al diverse positieve ontwikkelingen zijn opgestart. In de toekomstagenda zijn de thema’s duurzaamheid en arbeidsparticipatie inclusief ondernemerschap onderbelicht en daarnaast zijn er nieuwe kansen rondom het thema ontmoeten, zoals de verbouwing van wijkcentrum Schalmei en nieuwbouw van de school. Op verzoek van de gemeente en de vier woningcorporaties in de wijk heeft Spectrum onderzocht waar deze kansen liggen voor de wijk. En hoe deze kansen opgepakt kunnen worden. Oftewel, wat is de route naar een inclusieve samenleving en bloeiende wijkeconomie?

Integrale onderzoeksaanpak

Voor deze opdracht zijn we na het verzamelen van de feiten en cijfers, in gesprek gegaan met de bewoners en maatschappelijke partners om kansen en mogelijkheden in beeld te krijgen. Hierbij hebben we een organische benadering gebruikt waarbij het proces groeit waar energie zit en bijgestuurd wordt waar nodig. Door breed contact te zoeken, worden bewoners en betrokken professionals eigenaar van de oplossingen en aanbevelingen. Zo is lokale verankering vanaf de start geborgd. Daarnaast zijn we de onderwerpen niet individueel aangevlogen, maar steeds vanuit een samenhang. Hoe kunnen onderwerpen elkaar versterken en nieuwe, onverwachte verbindingen aangegaan worden. Hierdoor ontstaat een integrale aanpak.

Visie 2035

De opbrengst is een adviesrapport voor de gemeente en corporaties op de thema's Ontmoeten & participatie, duurzaamheid en arbeidsparticipatie waarbij op elk thema nieuwe inzichten, nieuwe kansen en actiegerichtheid is gerealiseerd in de wijk. Daarnaast is er een overkoepelde visie 2035 op deze thema's opgenomen. Hiermee kan het vizier gericht blijven en teruggegrepen worden op de 'bedoeling' in de wijk. Het blijft niet bij een adviesrapport, de acties worden op dit moment in de wijk opgepakt. En daar zijn we natuurlijk zelf blij mee!

Benieuwd naar het rapport? Het is hieronder te downloaden.

Download Rapportage Neerbosch-Oost Download