Heb jij een mooi initiatief en ben je op zoek naar financiële middelen? Of wil je advies over hoe het aan te pakken? Tijdens het Zomercongres op 27 juni is er de mogelijkheid om te speeddaten met verschillende fondsen, subsidieverstrekkers en organisaties!

De tijd is beperkt, dus meld je vooraf aan voor een plekje. Dat kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen met daarin een korte beschrijving van je initiatief, eventueel waar je geld voor wilt aanvragen en met welke organisatie je wilt speeddaten.

Speeddaten is mogelijk met:

VSBfonds  – Donatie op locatie = vol!
VSBfonds gelooft in sterke wijken en buurten waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar activiteiten worden georganiseerd. VSBfonds geeft financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat ze het belangrijk vinden dat mensen uit de wijk of buurt elkaar hier kunnen ontmoeten. Ook geven zij financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek. Benieuwd of jullie initiatief aansluit bij de criteria van VSBfonds? Ga in gesprek met de adviseurs van de regio Gelderland. 

Stichting DOEN = vol!
Stichting DOEN financiert Nieuwe Ontmoetingsplekken. Binnen dit programma financieren zij creatieve, verrassende en ondernemende bewonersinitiatieven door heel Nederland. Tijdens de speeddate kun je bespreken of jouw initiatief voor financiering in aanmerking komt, geven ze tips hoe je jouw prille idee verder kan ontwikkelen en kunnen ze je mogelijk aan een ander initiatief koppelen.  

Oranje Fonds = vol!
Het Oranje Fonds bouwt aan een verbonden samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom steunen zij sociale initiatiefnemers met geld, tijd, kennis en aandacht. Zo groeien kinderen niet op in armoede, krijgen eenzame ouderen een maatje, bieden vrijwilligers in het hospice een luisterend oor en brengt de buurttuin mensen bij elkaar. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. Tijdens het speeddaten luisteren zij naar jouw initiatief en bespreken ze samen met jou hoe ze je verder op weg kunnen helpen.  

Subsidie Leefbaarheid provincie Gelderland  = vol!
Heb je samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om je eigen buurt of wijk te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000. Zo wil de provincie Gelderland jouw leefomgeving beter laten aansluiten bij je wensen én de verbondenheid tussen mensen versterken.  

Leefbaarheidsalliantie Gelderland 
Heb je professionele ondersteuning nodig bij het opstellen of uitvoeren van je plannen of kun je hulp gebruiken in de samenwerking met anderen? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor je klaar: vier door de provincie gesubsidieerde organisaties die initiatieven van actieve bewoners of sociale ondernemingen ondersteunen. Hun ondersteuning is voor jou kosteloos.  

Wetenschapswinkel WUR = vol!
Actiegroepen, stichtingen, verenigingen of belangengroepen met een onderzoeksvraag kunnen speeddaten met de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR). Deze voert onderzoek uit voor groepen die daar zelf onvoldoende (financiële) middelen voor hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een onderzoek naar de haalbaarheid van een plan, of om antwoord te vinden op een specifieke vraag. 

Stichting Pak An = vol!
Pak An ondersteunt creatieve en innovatieve projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek verbeteren. Elk kwartaal komen gemiddeld 40 aanvragen binnen die worden beoordeeld op originaliteit en haalbaarheid. Pak An ondersteunt met coaching, netwerk, publiciteit en geld. Ervaren ondernemers en vakspecialisten leveren vrijwillig een bijdrage om jouw plan vooruit te helpen. Terugbetalen van het geld mag, maar hoeft niet. Doe je het wel, dan kan Pak An weer andere initiatieven verder helpen. Zo blijft de pot gevuld. 

Cultuur Oost  
Cultuur Oost is het Gelderse netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Zij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Ze geven adviezen aan makers, organisaties, instellingen en bedrijven die kunst en cultuur centraal stellen. Ze maken verbindingen met podia en festivals voor meer speelplekken en helpen bij aanvragen, bij het vinden van een goede coach/docent of bijvoorbeeld bij het versterken van het businessmodel van ZZP’ers. 

Interesse in een speeddate? Schrijf je in door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.
Wil je (daarnaast) bij het congres zijn? Meld je hier aan

Klik hier om terug te gaan naar de congrespagina

Inschrijven speeddaten