SDG stappenplan voor gemeenten

De Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, helpen gemeenten zich in te zetten voor een duurzame samenleving. In deze handleiding staat een stappenplan beschreven dat de gemeente ondersteunt bij het succesvol werken aan en met de Global Goals.

Het stappenplan bestaat uit vijf stappen:

1. Nulmeting uitvoeren op Global Goals

2. Starten met een project

3. Reflecteren en leren

4. Opschalen in de organisatie

5. Borgen in beleid

Verder praten over de beste aanpak voor jouw gemeente? Dat kan altijd en doen we graag. Neem contact op met een van onze adviseurs die gespecialiseerd zijn op dit thema.  

Bekijk het SDG stappenplan voor gemeenten
Download het stappenplan (pdf) Download