• Home
  • Reis van de Held: routekaart voor sociaal-artistiek werken in de wijk

Reis van de Held: routekaart voor sociaal-artistiek werken in de wijk

De Griekse held Odysseus, Superman, Pippi Langkous. Bekende helden die hun droom achterna jagen. In elke wijk zitten helden verstopt. Zoek ze op en ga samen op reis.  

Ieder avontuur begint met een wens: een droom of ambitie die het avontuur in gang zet. Dan volgt de reis naar de schat. Tijdens deze reis kom je obstakels tegen en helpende handen. Dat is bij het realiseren van wensen voor een wijk net zo. Er zijn medestanders, maar ook tegenstanders. Om zo goed mogelijk voorbereid op reis te gaan, is deze sociaal-artistieke routekaart ontwikkeld. Ga samen met helden op weg naar een levendige, sterke wijk waarin bewoners elkaar groeten en ontmoeten, talenten benut worden en waar gevoel van trots tot bloei komt. 

Meer weten?
Bekijk de routekaart

Goed voorbereid op avontuur met de Reisgids

In de reisgids doen we een aantal handreikingen aan de reisleider van een sociaal-artistiek avontuur. We doorlopen stapsgewijs de vier etappes van de sociaal-artistieke routekaart. Ieder hoofdstuk start met een plan van aanpak.

We kijken door de bril van de ‘projectscan voor sociaal-artistieke prakijken’ om de belangrijkste aandachtspunten en keuzes in de betreffende fase scherp te krijgen. Vervolgens reiken we een aantal methodieken aan waarmee je samen met je reisgenoten aan de slag kunt gaan.

In een vijfde hoofdstuk gaan we nog kort in op de onderliggende modellen en behandelen we nog een aantal methodieken die in elke fase van pas kunnen komen. Zowel de projectscan als de methodieken zijn niet meer dan een handreiking. Gebruik vooral ook je eigen kennis en ervaring en die van je reisgenoten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Download de reisgids (pdf) Download