Gezamenlijk plan van inwoners en gemeente voor dorpshuis De Deel

Dorpshuis De Deel in Doornspijk, in een van de mooie dorpen van gemeente Elburg, is toe aan renovatie. Het dorpshuis is al 50 jaar oud en Doornspijk wil klaar zijn voor de toekomst als het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid en elkaar ontmoeten. Eerdere pogingen om verandering in gang te zetten hebben nog niet geleid tot concrete actie. Zowel de bewoners van Doornspijk als gemeente zijn afwachtend. Tijd dus om de zaak in beweging te zetten.

Aangespoord door de voorzitter van het dorpshuis toog ik als adviseur van Spectrum naar het gemeentehuis in Elburg en trof daar een enthousiaste bestuurder. Al snel werd duidelijk dat Doornspijk een onafhankelijke partij nodig had om Doornspijkers en gemeente aan tafel te krijgen voor het goede gesprek over het dorpshuis. Een verbindende partij als Spectrum die de belangen van de inwoners meeweegt zonder belangenbehartiger te zijn. Een onafhankelijke begeleider die weet dat de duurzame oplossing meestal in het midden ligt.

Met 25 organisaties aan tafel

En zo ging ik in Doornspijk eerst maar eens aan de slag met een zogenaamd participatief onderzoek. Ik sprak met alle belanghebbenden van het dorpshuis over ontwikkelingen, uitdagingen en wensen voor het concreet in actie komen. Het gesprek werd gevoerd met maar liefst 30 mensen van wel 25 verschillende organisaties; de lokale verenigingen, klankbordgroep ‘Doornspijk pakt aan’, maar ook de woningcorporatie en zorg- en welzijnsaanbieders. 

Stip op de horizon

Die gesprekken leverden veel informatie op. Genoeg om een gezamenlijke sessie te organiseren voor het schetsen van toekomstscenario’s voor De Deel. De stip op de horizon voor het dorpshuis in Doornspijk is een multifunctioneel gebouw voor diverse activiteiten en waar verschillende organisaties spreekuren kunnen houden. Een gebouw dat mogelijk gecombineerd wordt met winkels en met woningen voor senioren en/of jongeren. 

Vertalen naar een concreet plan

Deze gezamenlijke stip op de horizon heeft de inwoners van Doornspijk en de mensen van de gemeente een boost gegeven om plannen voor het dorpshuis weer op te pakken, en concreet te maken. Onder leiding van Spectrum gaan gemeente en lokale vertegenwoordigers aan de slag met het maken van een breed gedragen opdracht aan een projectontwikkelaar. Om de vaart erin te houden: eind 2022 moet die opdracht concreet zijn. 

Welk (lastig) gesprek kunnen we voor jou op gang brengen? Bespreek het met mij of een van mijn collega’s. Samen gaan we van afwachten naar actie. 

  • Leestijd 1 minuut
  • Publicatiedatum 08-09-2022
  • Thema Participatie
  • Type Blog
  • Auteur(s) Gerrit Dijkerman