Geslaagd! Succesfactoren voor bewonersinitiatieven

Elke inwoner met een goed idee voor zijn buurt wil dat zijn initiatief slaagt. Wil met trots kunnen zeggen: het is gelukt! Maar niet elk initiatief is even succesvol. Hoe komt dat? We zijn op zoek gegaan naar de succesfactoren van inwonersinitiatieven en naar de uitdagingen.

5 voorbeelden uit de Gelderse praktijk

In ons onderzoek hebben we kennis uit de literatuur gekoppeld aan vijf praktijkvoorbeelden. Vijf Gelderse initiatieven met hun eigen kracht en kleur. Onze bevindingen zijn samengevat in een checklist. Bekijk wat goed gaat en ontdek aan welke factoren je (extra) aandacht kunt besteden om het succes van je initiatief te vergroten.

In dit onderzoek hebben we intensief samengewerkt met Elize Lam van het Ass. Lectoraat Informele netwerken en Laatmoderniteit van de CHE.

Heb je een goed idee? Ben je al met een initiatief gestart? Download hieronder de publicatie ‘Geslaagd’ en lees verder.

De geraadpleegde literatuur is via de onderstaande knop te vinden:

Download Geslaagd Download