Een conflict kan leiden tot geluk

Iedereen leeft in dezelfde wereld. We kijken naar dezelfde gebeurtenis en horen dezelfde woorden, maar geven er een heel andere betekenis aan. Omdat we allemaal een eigen model van de werkelijkheid maken. We vinden andere mensen, andere meningen of andere oplossingen vaak irritant. In bewonersgroepen, inwonersiniatieven, maar ook in teams waar mensen professioneel samenwerken, ontstaan irritaties. En dat leidt er soms toe dat besturen van goede initiatieven ruziënd uiteengaan, en vervolgens het initiatief om zeep is geholpen. Jammer!

Een conflict is niet slecht. Het is eigenlijk een heel gezonde uiting van de uniekheid van de vrije wil van ieder mens, en de grenzen hieraan. Bovendien helpen conflicten ons om te leren en te groeien. Bedenk dat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geluk niet hetzelfde is als de afwezigheid van conflicten. Geluk is de vaardigheid om zodanig met een conflict om te gaan, dat voor alle partijen een zinvolle oplossing gevonden wordt. Een oplossing waar iedereen zich bij betrokken voelt en waar voldoende draagvlak voor is.

Een oefening

Als je het mentale systeem dat achter een conflict schuilgaat zichtbaar maakt, kun je conflicten juist positief laten werken. Daarin vind je de aanknopingspunten om het conflict te hanteren of het zelfs te transformeren. Maar hoe maak je ‘het mentale systeem zichtbaar’? Ik geef je een oefening. Neem een conflict(je) uit je leven waarbij jijzelf en ten minste nog één ander persoon betrokken was. Bedenk wat jouw waarden en overtuigingen waren waarmee je jouw beeld van de werkelijkheid hebt gemaakt. Jouw wereldbeeld. Bedenk vervolgens wat de waarden en overtuigingen van de ander kunnen zijn geweest, waarmee de werkelijkheid van die ander is ontstaan? Er schuilt immers wijsheid in het wereldbeeld van die ander, die je kunt toevoegen aan jouw eigen opvattingen. Zo ontstaat een bredere kijk op dezelfde werkelijkheid.

Met z’n allen

Stel je eens voor dat je dit in een hele groep zou toepassen! In je team of in een initiatief van bewoners of vrijwilligers. Hoeveel wijsheid heb je dan wel niet, als alle overtuigingen met elkaar worden gedeeld en verbonden! Uiteindelijk blijken conflicten dan juist de opening te zijn naar nieuwe mogelijkheden, betere initiatieven, persoonlijke groei van iedereen en het leveren van resultaten die breed gedragen worden en inspirerend zijn voor iedereen.

Gedrag is irritant

Vaak zijn het helemaal niet de botsende overtuigingen waar conflicten over gaan, maar over het daarbij horende gedrag. Als we iemand irritant vinden, bedoelen we eigenlijk dat we zijn gedrag irritant vinden. Het is goed om te beseffen dat gedrag aanpasbaar is. Het huidige gedrag is niet meer dan de beste keus, op dat moment. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is, dus accepteer de persoon en verander het gedrag!

Niet je gelijk maar je geluk

Lekker makkelijk gezegd, denk je misschien, maar dat is niet zo. We willen namelijk maar al te graag het gedrag van anderen veranderen en daarmee ons gelijk halen. Het grootste inzicht is misschien wel dat gedragsverandering van de ander, begint bij vragen stellen aan jezelf: Hoe ga ik om met het gedrag dat mij irriteert? Welke overtuigingen, waarden en opvattingen liggen ten grondslag aan mijn ergernis?
Dan blijkt irritant gedrag juist de opening te zijn naar nieuwe zienswijzen, betere communicatie en persoonlijke groei van jezelf en de ander. En daarmee kies je voor geluk.

  • Leestijd 3 minuten
  • Publicatiedatum
  • Thema Participatie
  • Type Blog