Andersland ook voor jou!

Stel je voor: bewoners en buurtinitiatieven nemen taken van de gemeente over omdat ze het beter of goedkoper kunnen. Dat kan. Dit Right to challenge is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Magazine 'Andersland is ook van jou!'

Initiatief van onderop is spannend voor alle partijen: hoe bepaal je de koers, hoe neem je beslissingen, kunnen anderen je tempo bijhouden en waar vind je het geld? Lukt het lokale bestuurders om meer los te laten. Om mee te denken zonder het over te nemen?
Lees in het magazine ‘Andersland is ook van jou!’ hoe anderen hier tegenaan kijken.

Download Andersland is ook van jou! Download