Weijkpark: kinderboerderij en veilige speelplek in Wijchen

Een droombeeld: een gebouw, midden in een groene wei. Kinderen zijn er lekker aan het klauteren en ravotten. Geiten laten zich aaien, een pony wordt geborsteld, kippen eten het graan dat een cliënt van zorginstelling Driestroom net heeft gestrooid. Op de bankjes voor het gebouw zitten ouders, opa’s en oma’s te genieten van hun jonge kinderen. Een vrijwilliger komt langs voor een kopje koffie waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Daar komt een groepje scholieren die hier zijn voor hun een maatschappelijke stage. Samen met hun juf komt een groepje kleuters aanlopen voor een educatieve knuffel met de hamsters.

Veilige speelplek voor kinderen

Het is het ideaalplaatje dat Wijkvereniging Wijchen Noord schetst van Het Weijkpark. Een combinatie van kinderboerderij en een speelplek waar kinderen, ook als ze een beperking hebben, veilig kunnen spelen. Ouders van de werkgroep Veilige Speelplek vinden het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen: omheind, overzichtelijk, schoon, geen verkeer of open water en waar vrijwilligers toezicht houden. Met bankjes zodat ouders ook kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. En gratis, zodat kinderen en ouders met een laag inkomen er ook terechtkunnen.

Ambitie: meer dan een kinderboerderij

De ambitie is dus veel groter dan ‘alleen maar’ kinderboerderij zijn. Verbinding is een sleutelwoord. Van mensen onderling, mens met natuur en dier. Laagdrempelig voor jong en oud. Verbinding met de ‘kwetsbare mensen’ die er kunnen werken. Een sociaal rustpunt waar gelegenheid is voor natuureducatie. Om deze grote uitdagende droom waar te maken zijn er inmiddels veel partijen betrokken. Werkgroepen buigen zich over speeltuin, dieren, gebouw, fondsaanvragen, PR, lobby, contact met de zorginstelling, stageopdrachten via Hogeschool Arnhem Nijmegen. In dit grote verhaal heeft Spectrum de rol van adviseur.

In Wijchen schreven ze niet alleen een plan maar maakten ze ook een film. Bekijk hem hieronder.

  • Thema Leefbaarheid