Toekomstbestendig accommodatiebeleid in Mierlo-Geldrop

Waar ontmoeten inwoners elkaar in Mierlo? En passen de beschikbare locaties bij de toekomstige vraag? De exploitatie moet bovendien duurzaam zijn en betaalbaar blijven. Dat vereist accommodatiebeleid. Reden voor Spectrum om met onze bus naar Mierlo te rijden.

De uitdaging

De gemeente Geldrop-Mierlo wil een toekomstbestendig accommodatiebeleid ontwikkelen met duurzaam gebruik van de accommodaties. Ze willen antwoord op drie vragen:
1. Wat vinden bewoners belangrijk voor ontmoeting en welke locaties en accommodaties passen daarbij?
2. Welke accommodaties zijn er en met welk potentieel?
3. Welke organisatorische beleidskaders zijn dan relevant?
Samen met adviesbureau Penta Rho ging Spectrum op zoek naar de antwoorden.

Onze aanpak

We kiezen twee parallelle routes. Een participatietraject en een voorzieningenplanning. Voor het participatietraject vragen we inwoners van Mierlo waar en hoe zij elkaar graag ontmoeten en welke behoefte er leeft met het oog op de toekomst. Ook vragen we naar hun mening over de bestaande accommodaties. We zetten verschillende middelen in om een diverse groep te bereiken: digitale vragenlijsten, posters met QR-codes en straatinterviews.
Voor de voorzieningenplanning doen we een schouw langs alle relevante gebouwen en interviewen we de eigenaars, stakeholders en beheerders. Natuurlijk nemen we in een deskresearch de beleidsstukken en onderzoeken mee die al voorhanden zijn.

Het resultaat

Op basis van alle bevindingen hebben we een duidelijk kader neergezet op grond waarvan de gemeente keuzes kan maken.  
Van elke accommodatie is een paspoort gemaakt met alle feitelijke gegevens en de gevoelswaarde. Wat voegt het pand toe aan de leefbaarheid? In een schema staan op één A4 de plussen en minnen samengevat: kansrijk of slooprijp?
Bewoners lopen niet warm voor één groot gebouw, dat vinden ze zonde van het geld. Er is wel draagvlak voor samenwerken bij het beheren en besturen van accommodaties. Ze hechten veel waarde aan een intensief verenigingsleven en aan accommodatie in de openlucht. Dat zijn aanknopingspunten voor toekomstig beleid.
We adviseren de gemeente meer regie te nemen op het accommodatiebeleid en te anticiperen op toekomstig beheer en onderhoud van panden die niet in eigendom zijn. Er zijn grote verschillen tussen accommodaties die de gemeente behhert en die door vrijwilligers bestuurd worden. Verenigingen komen anders enorm in de knel. De gemeente zou meer kunnen bereiken met centrale programmering en een makelpunt.

Wat het resultaat voor de inwoners van Mierlo wordt, is aan de politiek.