Klimaat? Dat gaat jongeren aan!

De CO2-uitstoot moet in 2050 met 95% afgenomen zijn. Een einddoel dat nog ver in de toekomst ligt. Zo ver zelfs, dat de wat oudere mensen die nu beslissen over maatregelen, niet of nauwelijks zullen meemaken of het goed genoeg was. Het is de volgende generatie die profiteert, of met de gebakken peren zit. Best gek eigenlijk als die generatie dan zo weinig meepraat. Best uitzonderlijk dat RES-regio Cleantech wel naar de mening van jongeren op zoek gaat.

Over RES-regio’s moeten we eerst even wat uitleggen. Een afspraak uit het Nederlandse Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In dat plan geven de regio’s aan hoe ze duurzame energie gaan opwekken. Het betrekken van inwoners is pas verplicht als de plannen naar de gemeenteraden gaan. Maar de keuzes hebben natuurlijk enorm veel impact op de omgeving: grote zonneparken in het buitengebied, megagrote windmolens of juist een bosje kleine molens? Hoe solidair moeten en kunnen we met elkaar zijn. Inwoners van steden hebben bijvoorbeeld niet dezelfde belangen en behoeften als bewoners van het platteland. Keuzes zijn veelomvattend met verstrekkende gevolgen. De Cleantech Regio (zeven gemeenten waaronder Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Lochem) besloot om de inwoners al wél in een vroeg stadium te betrekken.

En wat vinden de jongeren?

De Cleantech Regio peilde de mening van inwoners, maar kreeg uit de leeftijdsgroep jongeren weinig respons. Daar nam de regio geen genoegen mee, want het energievraagstuk gaat bij uitstek jongeren aan. Zij moeten leven met de keuzes die we nu maken. En daar komt Spectrum in beeld, die in nauwe samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland op zoek ging naar de mening van jongeren.

Swipocratie

Kiezen zoals je op de dating-app Tinder doet: leuk / niet leuk, je veegt op je smartphone links of rechts. Op dezelfde manier konden jongeren al swipend hun mening geven over energiedilemma’s.
Het blijkt dat ze vaak andere keuzes maken dan ouderen: zo zijn de jongeren veel positiever over windmolens. Ze maken zich ook aanzienlijk meer zorgen over de toekomst en voelen zich meer betrokken bij het klimaat.
Welk gedrag zouden ze bereid zijn om te veranderen? Wel: minder nieuwe kleren kopen en minder vlees eten. Niet: korter douchen of niet meer vliegen. Daarin verschillen ze dan weer weinig met ouderen. De resultaten staan weergegeven in de inforgraphic onderaan.
 

En dan?

Als vervolg gaat Spectrum in gesprek met de jongeren die hun mailadres hebben achtergelaten, omdat ze meer willen met energievraagstukken. Hoe wil je invloed uitoefenen? De keus is aan hen. Tegelijkertijd kunnen we jongeren ondersteunen om gehoord te worden. Elke RES-regio heeft een jongerenvertegenwoordiger, die de belangen behartigt en de stem laat horen van jongeren in de energiestrategieën. Vrijwilligerswerk, waarbij een helpende hand welkom is.