Samen tegen eenzaamheid

De gemeente Oldebroek zag in de cijfers terug, dat een toenemend aantal mensen zich eenzaam voelt. Een ontwikkeling die de gemeente graag wil keren, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe je dat aan kunt pakken is een vraag waar Spectrum bij kan helpen.

Oldebroek is gestart met het uitroepen van een prijsvraag tegen eenzaamheid. Dat levert goede ideeën op en het onderwerp staat in één klap in de belangstelling. Drie prijswinnende ideeën krijgen een geldbedrag en zo nodig advies en ondersteuning bij de uitvoering. Drie andere ideeën krijgen een aanmoedigingsprijs en kunnen ook van start.

Gewoon doen

Wat gebeurt er dan? Geen ingewikkelde ideeën, gewoon doen: wekelijks koffiedrinken in een huiskamer in de straat. Een student fysiotherapie zet bewegingsaciviteit voor ouderen op. Voor de maandelijkse activiteit met lunch in Dorpshuis het Loo is een groepje vrijwilligers gecharterd, die mensen ophalen en weer thuisbrengen. Hoe kom ik ergens, is namelijk een groot struikelblok.

Er gebeurt al veel

Ondertussen voert Spectrum gesprekken met sleutelfiguren om te kijken wat er al gebeurt om eenzaamheid te voorkomen en hoe dat versterkt kan worden. Er blijkt al veel georganiseerd te worden - en dat is natuurlijk goed - maar men weet het vaak niet van elkaar. De activiteiten zijn nogal versnipperd. Dat betekent dat er ook minder gebruik van gemaakt wordt dan zou kunnen. En dat is jammer.

En nu samen

Juist voor de kleine gemeenten in het landelijk gebied, waar de welzijnsorganisatie klein is, is het belangrijk om nauw samen te kunnen werken met wat er lokaal georganiseerd wordt door kerken, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Spectrum kan een goed overzicht geven en enthousiasme losmaken om samen op te trekken tegen eenzaamheid.